VÁCLAV NEUMANN – Early Recordings / Nahrávky z let 1953-1968

Václav Neumann neznámý – pozoruhodné nahrávky z 50. a 60. let poprvé na CD

A. Dvořák – Symfonie č. 1 c moll*, č. 2 B dur op. 4*, č. 4 d moll op. 13*, Rondo pro violoncello a orchestr*, Nokturno op. 40, E. Grieg – Lyrická suita op. 54*, Peer Gynt – Suita č. 1 op. 46 a č. 2 op. 55, P. I. Čajkovskij – Roční období op. 37*, F. Schubert – Symfonie č. 3 D dur, č. 8 h moll „Nedokončená“, G. Mahler – Písně o mrtvých dětech, Písně potulného tovaryše, A. Roussel – Symfonie č. 3 g moll op. 42, Bakchus a Ariadna op. 43, O. Messiaen – Exotičtí ptáci (Oiseaux exotiques), Probuzení ptáků (Réveil des oiseaux), V. Sommer – Vokální symfonie**, P. Bořkovec – Silentium turbatum. Symfonická věta*

  • Poprvé u Supraphonu na CD

Věra Soukupová – alt, Yvonne Loriod – klavír, Josef Chuchro – violoncello ad., Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filmový symfonický orchestr, Filharmonie Brno, Česká filharmonie, dirigent Václav Neumann

Nahrávky Václava Neumanna, od r. 1968 charizma­tického šéfa České filharmonie, tvoří jeden ze základních kamenů symfonického repertoáru v archívu Supraphonu. A přece – jeho snímky z předchozího období zůstávají většině posluchačů neznámé. Neumann se již těšil mezinárodnímu renomé (od r. 1955 hostuje v berlínské Komische Oper, 1964–68 je hudebním ředitelem Gewandhausorchester v Lipsku). Právě pod jeho taktovkou se skvěle hrajícím orchestrem FOK vznikly vůbec nejstarší nahrávky raných symfonií A. Dvořáka (č. 1, 2 a 4), nahrávka unikátní Trojanovy instrumentace Čajkovského Ročních období, s ČF pak kouzelné mahlerovské písňové cykly či zásadní nahrávky světové i české moderny – Messiaena (se skladatelovou chotí Yvonne Loriod u klavíru), Bořkovce a Sommera. Výběr končí symbolicky Dvořákovým Nokturnem natočeným s ČF v září 1968, jen několik dní po okupaci Československa sovětskými vojsky.

Mnohé z těchto unikátních a citlivě zremasterovaných nahrávek se zde objevují poprvé na CD.

DATUM VYDÁNÍ: 25. 7. 2014