EURO SOUVENIR BANKOVKA

S PORTRÉTEM KARLA GOTTA

Oficiální TZ k prodeji bankovky s portrétem KG dne 14.7.2019 pořá­dající společnosti Nunofia s.r.o.:

Dňa 14.7.2019 sa uskutočnil v predajni Supraphon Musicpoint predaj Euro Souvenir bankovky s portrétom Karla Gotta. Záujem predčil očakávania a ohlas zrejme všetkých zainteresovaných strán a podľa sprostredkovaných tvrdení niektorých čakajúcich, ktorým sa podarilo zakúpiť toto vydanie, bolo na mieste okolo 2500 – 3000 ľudí. Už niekoľko stoviek ľudí nocovalo pred miestom predaja od soboty večera, čo uverejnili aj mnohé médiá. Predaj prebiehal striktne po 2 kusy a o kontrolu presného počtu sa starali naši zamestnanci, ktorí sú v tomto ohľadne striktní a boli pod kontrolou ďalších kupujúcich, ktorí na to veľmi starostlivo dohliadali.

Predaj prebiehal priamo v predajni plynulo a bez zdržania a prakticky bez konfliktov. Každý záujemca, ktorý mal to šťastie si toto vydanie zakúpiť, odchádzal neopakovateľne šťastný. Rozumieme tomu, aké veľké sklamanie mohlo byť na druhej strane u tých, ktorí to šťastie nemali.

Pre porovnanie predajov zo zahraničia, tak v prípade vydania MÚZEA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA, ktoré bolo ako prvé na Slovensku, sa motív s rovnakým nákladom 5000 kusov vypredal za 2,5 hodiny, o čom informovali médiá na Slovensku, ale aj v Českej republike.
Cez predajňu Supraphon Musicpoint prúdili davy ľudí. Stretli sa tam tak fanúšikovia numizmatiky a zberateľstva, ako aj fanúšikovia Karla Gotta. Je ťažké identifikovať, ktorá skupina prevládala. Ako bolo vopred avizované, koncept Euro Souvenir patrí aktuálne medzi európsky zberateľský fenomén, čo prakticky potvrdilo aj toto vydanie a tak ako býva pravidlom aj pri iných zaujímavých zberateľských vydaniach, cena medzi záujemcami rastie. Dostávame informácie o skutočne astronomických ponukách na rôznych portáloch, ktorých reálnosť je však na zvážení a je predčasné sa k nim momentálne vyjadriť. Zrejme bude potrebné chvíľu počkať na reálne ustálenie ceny. Premrštené ceny môžu byť aj výsledkom vášní, ktoré medzi verejnosťou panujú.

Vzhľadom k tomu, že vydanie je aktuálne vypredané, neuvažuje sa o prípadnom online dopredaji. Tiež sa neuvažuje ani o dotlači, keďže naša spoločnosť je pri vydávaní každého motívu viazaná podmienkami stanovenými v licenčnej zmluve a nie je možné ich z našej strany jednostranne pozmeňovať prípadne svojvoľne vydať ďalšie množstvo.

Keďže koncept Euro Souvenir patrí medzi oficiálne vydania, ktoré podľa licenčných podmienok sa viažu ku konkrétnemu miestu predaja, ktoré je späté s vydávaným motívom a na základe skúseností z organizovania množstva predchádzajúcich vydaní zberateľsky veľmi žiadaných a cenených motívov, sme sa rozhodli predaj realizovať v predajni Supraphon Musicpoint, keďže vydavateľstvo Supraphon je dvorným vydavateľom nahrávok Karla Gotta už od šesťdesiatich rokov. Na základe licenčných pravidiel vydávania konceptu Euro Souvenir, ako aj kvôli transparentnosti a dostupnosti predaja je preferovaný osobný predaj, pred anonymným online predajom. Osobný predaj takto silných motívov umocňuje ich hodnotu a celkový záujem o ich získanie.

Vzhľadom na zmluvné dohody konceptu Euro Souvenir, je naša spoločnosť viazaná podmienkami v licencii stanovenými, ktoré musíme pri každom vydaní dodržiavať a na základe ktorých bol realizovaný náklad vo výške 5000 kusov a ten je aktuálne vypredaný.

Kontakt pre bližšie informácie:
Ing. Vladislav Klajban
e-mail: info@eurosouvenir.sk