SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

SEPTEM DIES

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4282-2

Hudba znějící na pražské univerzitě podle pramenů z poloviny 15. století, po odeznění husitských válek a obnově univerzity, je obsažena na albu Septem dies mezinárodně renomovaného souboru Schola Gregoriana Pragensis a švýcarské clavicimbalistky Coriny Marti vedených Davidem Ebenem. Nová nahrávka, kterou vydává Supraphon 11. června 2021, zprostředkovává pestrý obraz liturgické hudby, duchovní tvorby mladých kleriků i hudby zábavné a její roli v životě studentů. Zahrnuje gregoriánský chorál, anonymní tvorbu i skladby Bernarda de Cluny, Petra Wilhelmi de Grudencz a Antonia da Cividale.

Univerzitní studenti těchto dní si jen těžko umí představit svůj komunitní život bez sociálních sítí ve svém mobilu. V 15. století to byl společný zpěv, který plnil roli „sociální sítě“, propojoval studenty a provázel je každý den při nejrůznějších příležitostech. Zakládací listina Rečkovy koleje pražské univerzity (1438) stanovovala studentům jejich hudební povinnosti v rámci liturgického provozu na každý den. Pak tu byla hudba světská, instrumentální a taneční, jež byla studentům opakovaně zakazována (zvláště hra na zvučné nástroje, zpěv v národních jazycích a rozpustilé písně), a tyto zákazy byly neustále porušovány. Liturgická náplň jednotlivých dnů v týdnu podle zakladatele koleje inspirovala dramaturgii této nahrávky; ta však dává prostor i skladbám světským, které patrně zněly mimo zdi univerzitní koleje ve volném čase studentů. „Nahrávka ukazuje, jak byla hudba ve 14. a 15. století nedílnou součástí studentského života. Dramaturgie nahrávky i vybrané skladby jsou velmi autentické, neboť vycházejí ze zdejších historických i hudebních pramenů,“ uvedl Jan Ciglbauer z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který je autorem rozsáhlého komentáře v bookletu alba. David Eben k tomu dodává: „Přiznám se, že je to pro mě srdeční záležitost. Jedním z hlavních poselství, které jsem chtěl tímto projektem sdělit, je fakt, že studenti na univerzitě zpívali, a to v každodenním provozu. To si myslím, že není tolik známé. Společenství studentů a profesorů bylo také církevním společenstvím, můžeme říct komunitou. Zněla tam liturgická hudba, chorál. Kromě toho se konala neformální setkání, a tam zněla možná i hudba světská.“

Unikátní nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis a clavicimbalistky Coriny Marti (soubor La Morra) jako vzácného hosta vychází společně s rozsáhlou studií, jež nabízí plastický obraz univerzitního hudebního života 15. století. Výsledkem spolupráce hudebníků a muzikologů napříč Evropou je kniha s CD, artefakt, který má své místo v knihovně každého muzikologa i milovníka středověké hudby. „Tentokrát jsme se rozhodli pojmout nové album trochu jinak. Není to jen ,obyčejné‘ CD, ale je to tak trochu i knížka. Jsou to dva svébytné produkty – rozsáhlá textová příloha, která shrnuje celé téma alba, a vedle toho samozřejmě hudební CD. Jedná se tedy o kolektivní dílo, za nímž stojí vedle našeho souboru i celé společenství kolegů muzikologů,“ upřesnil David Eben.

Schola Gregoriana Pragensis album Septem dies: Hudba na pražské univerzitě 1360–1460 koncertně představí již pět dní po jeho vydání na festivalu Concentus Moraviae 16. června 2021.

MULTILINK: https://lnk.to/…isSeptemDies

Připojené video