MILOSLAV KABELÁČ

MYSTERIUM ČASU

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4312-2

NEDOCENĚNÝ DRAHOKAM EVROPSKÉ SYMFONICKÉ TVORBY 20. STOLETÍ V NOVÉ NAHRÁVCE SYMFONICKÉHO ORCHESTRU ČESKÉHO ROZHLASU S DIRIGENTEM MARKO IVANOVIĆEM


Miloslav Kabeláč, jeden z největších českých symfoniků 20. století, akcentuje svým životem i dílem velmi aktuální téma: neústupnost vůči zlu a oddanost humanistickým ideálům. Obojí prokázal za nacistické okupace i v časech komunistické diktatury. Za nejtěžší totality unikal skladatel z ideologického sevření fascinovaným pohledem ke hvězdné obloze; v Mysteriu času, jež patří k nedoceněným drahokamům evropské symfonické tvorby 20. století, hovoří o citovém rozechvění z vesmírného dění, z pevného řádu, který všemu vládne.

Supraphon ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s dirigentem Marko Ivanovićem vydává album s Kabeláčovými skladbami: Mysterium času – Passacaglia pro velký orchestr, op. 31; Hamletovská improvizace pro velký orchestr Op. 46; Zrcadlení Op. 49; Proměny (Metamorfózy) II. chorálu Hospodine, pomiluj ny Op. 58.Dirigent Marko Ivanović ke vzniku nové nahrávky uvedl: „Mysterium času je zkomponováno jako jeden obří dramatický oblouk, který je potřeba tempově a dynamicky vystavět. Kabeláč patřil ke skladatelům, kteří se snaží neponechat nic náhodě, a díky četným údajům v partituře dirigentovi úkol do značné míry usnadňují. Jakkoliv je ovšem Mysterium času posluchačsky působivé, pro orchestr se jedná o skladbu velice náročnou a fyzicky namáhavou. Úkol dirigenta je tudíž při nastudování i psychologický: musí přesvědčit muzikanty, že se veškerá námaha vložená do nastudování tohoto rozměrného díla dokáže vrátit v podobě nadšené posluchačské reakce.“


Album vedle Mysteria času obsahuje i další Kabeláčova významná díla: Hamletovská improvizace pro velký orchestr Op. 46 (napsané k 400. výročí Shakespearova narození); Zrcadlení Op. 49 a Proměny (Metamorfózy) II. chorálu Hospodine, pomiluj ny Op. 58, které Kabeláč dokončil jako své poslední dílo jen několik týdnů před smrtí. Jsou inspirovány nejstarší českou duchovní písní Hospodine, pomiluj ny, modlitbou, jež symbolicky končí trojím krleš (Kyrie eleison). Album Mysterium času navazuje na úspěšný komplet Kabeláčových symfonií (Supraphon 2016) a doplňuje pozoruhodný obraz Kabeláče – symfonika o další drahokamy.


„Symfonický orchestr Českého rozhlasu je naprosto skvělý a ochotný orchestr, který má zcela pochopitelně obrovskou zkušenost se studiovou prací. Navíc se jedná o orchestr, se kterým byl Kabeláč dlouhé roky profesně svázán, a tak si velmi vážím toho, že jsem právě s ním mohl Kabeláčovo souborné orchestrální dílo natočit,“ dodává ke spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu dirigent Ivanović.


Album Miloslav Kabeláč: Mysterium času vydává Supraphon již 23. září 2022 na CD i v digitálních formátech.

Připojené video