CZECH ENSEMBLE BAROQUE OBJEVUJE TVORBU F. X. RICHTERA

Supraphon vydává 13. února 2015 ve světové premiéře nahrávku Requiem barokního skladatele Františka Xavera Richtera.

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4177-2

Skladbu nastudoval Czech Ensemble Baroque, který hraje pod vedením dirigenta Romana Válka na dobové nástroje. Czech Ensemble Baroque patří k předním souborům, které se dnes ujímají Richterova pozoruhodného skladatelského odkazu a významnou měrou se podílí na jeho znovuobjevení.

František Xaver Richter (1. prosince 1709 Holešov – 12. září 1789 Štrasburk) patří do té kategorie skladatelů, o kterých můžeme mluvit jako o autorech známých a neznámých zároveň. Bylo zvykem a velkým úspěchem pro českou hudbu, že se čeští skladatelé uplatňovali ve velkých hudebních centrech, jakými byli Řím, Miláno, Berlín, Vídeň. Byl to vlastně takový trend, že pokud chtěli být úspěšnými a známými skladateli, museli se umět prosadit v Evropě. Právě to byl i případ Richtera, který pocházel z Moravy a působil v kapele Ignaze Holzbauera na zámku Holešov. Po čase odešel za dalším hudebním vzděláním do Vídně, kde byl inspirován zejména dílem J. J. Fuxe. Jeho další hudební kroky směřovaly do Německa, nejprve do Stuttgartské zámecké kapely, poté do klášterů Schlitz a Ettal,kde získal obrovskou praxi v oblasti chrámové hudby. Nejznámějším, avšak pro něho samého ne nejdůležitějším bylo 22 leté působení v Mannheimu, kde složil většinu svých symfonických děl. Jeho posledním, dlouhodobým a patrně i vysněným působištěm byl Štrasburk, kde působil ve funkci domkapellmeistera štrasburské katedrály, která ve své době patřila k největším v celé Evropě a disponovala třetím největším hudebním tělesem ve Francii.

Na novém albu jsou skladby, které můžeme označit slovem smuteční. Proč tomu tak je upřesňuje dirigent Czech Ensemble Baroque Roman Válek: „Z části jsme se řídili situací na trhu. Je důležité říci, a je to paradox pro české interprety, že největším a nejvýznamnějším interpretem skladeb F. X. Richtera je finský ansámbl Helsinki Baroque Orchestra, který ve skvělé kvalitě natočil jeho symfonickou tvorbu. My jsme se tedy zaměřili na tvorbu duchovní a chtěli jsme, aby díla která vybereme měla také svou zajímavou historii. Requiem Es dur můžeme opravdu takto označit. V této skladbě najdeme určité romantické rysy, podobné Mozartovu dílu. Richter psal toto dílo více méně pro sebe a dával mu velkou důležitost.“ Dirigent Roman Válek ještě dodává: „ Onen romantický nádech dává skladbě skutečnost, že mistr údajně nad korekturou Requiem skonal.“

Czech Ensemble Baroque založil v roce 1998 dirigent Roman Válek. Ansámbl má tři složky: orchestr, vokální ansámbl a sólisty. Dramaturgie tělesa zasahuje do všech žánrů zejména baroka a klasicismu. Členy jsou profesionální instrumentalisté a zpěváci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. Od září 2012 realizuje ansámbl svůj vlastní velký abonentní cyklus staré hudby BACHA NA MOZARTA!, který se koná v Besedním domě v Brně. Czech Ensemble Baroque je rezidenčním souborem Hudebního festivalu Znojmo a od roku 2006 spolupořádá Třebíčský operní festival. Od roku 2003 organizuje vlastní hudební workshop Letní škola barokní hudby (na zámku Holešov), který je určen mladým hudebním profesionálům v oboru stará hudba.

www.ebcz.eu