JOSEF ŠPAČEK PŘEDSTAVÍ SVÉ NOVÉ CD

KDY? 17. 4. 2015

Josef Špaček s Českou filharmonií, tentokrát v roli sólisty, nahrál živě pro Supraphon tři zásadní díla české houslové literatury přelomu 19. a 20. století: slavný Dvořákův Houslový koncert a moll, Fantasii g moll Dvořákova žáka Josefa Suka a houslový koncert Leoše Janáčka „Putování dušičky“. Zárukou kvality projektu a výsostné umělecké úrovně je kromě sólisty i osoba šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. Stěžejní Dvořákův opus natočil mladý virtuos na zářijovém zahajovacím koncertu MHF Dvořákova Praha 2014. Nahrávka Suka a Janáčka vznikla v říjnu v rámci abonentního koncertu České filharmonie. Album vydá Supraphon na CD i v digitálních servisech 17. dubna 2015.
První a jedinečnou příležitost získat CD i s autogramem sólisty budou mít posluchači odpoledního koncertu v Rudolfinu 11. dubna. Na něm se Josef Špaček představí jako umělecký vedoucí Komorního orchestru České filharmonie.

Dvořákův Koncert a moll

Koncert, který dnes nechybí v repertoáru žádného významného světového virtuosa, dlouho hledal svůj konečný tvar. Skladatel zde v úpravách zašel nebývale daleko, aby se dílo líbilo největšímu německému virtuosovi 19. století Josephu Joachimovi. Přesto nádherný koncert nakonec roku 1883 premiéroval František Ondříček, který jej vzápětí proslavil i ve Vídni a v Londýně.

Sukova Fantazie

Houslová Fantasie Dvořákova zetě Josefa Suka je vnitřně rozmanité dílo, jež však vytváří nepřerušovaný hudební celek. Dílo představuje počátek nového, hlubšího skladatelova tvůrčího období.

Janáčkovo Putování dušičky

Leoš Janáček chtěl složit houslový koncert a měl už pro něj název: Putování dušičky. Nakonec však nashromážděný hudební materiál zčásti využil ve své poslední opeře Z mrtvého domu. Ze zachovaných náčrtků pak koncert v roce 1988 vytvořili Leoš Faltus a Miloš Štědroň. Nápady, z nichž je Houslový koncert sestavený, jsou typicky janáčkovské: ostře řezané, s velkým nábojem a naléhavostí.

Tato tři zásadní díla české houslové literatury spojuje nová nahrávka Supraphonu a její sólista. Osmadvacetiletý Josef Špaček, laureát ostře sledované Soutěže královny Alžběty, se „svou“ Českou filharmonií natočil pro Supraphon tyto koncerty živě v září a říjnu 2014. Jeho souputníkem je zde osobnost šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. Tři ikony české hudby v interpretaci prvního českého orchestru a dirigenta s houslistou, který je již dnes po právu řazen v mezinárodním měřítku mezi nejpozoruhodnější osobnosti své generace.

Naposledy Česká filharmonie realizovala nové nahrávky pro tuzemský Supraphon před šesti lety, kdy pod taktovkou Sira Charlese Mackerrase dokončila cyklus Dvořákových symfonických básní a ve stejném roce nahrála pod vedením Jiřího Bělohlávka Symfonické fantazie Bohuslava Martinů. První zmíněná nahrávka získala prestižní ocenění Gramophone Award a Preis der Deutschen Schallplattenkritik a druhá uvedená nahrávka byla na Gramophone Award nominována.

Nové album Josefa Špačka s Českou filharmonií vydává Supraphon celosvětově 17. dubna 2015.