VILÉM VEVERKA VYDÁVÁ ALBUM BAROKNÍCH HOBOJOVÝCH KONCERTŮ

Ke spolupráci přizval špičkové interprety s mezinárodním renomé

Přizvaní interpreti: Barbaru Marii Willi, Dominika Wollenwebera a soubor Ensemble 18+

Zeptáte-li se hobojisty na „zlatý věk“ jeho nástroje, patrně vás odkáže do první poloviny 18. století. Právě v této době bylo napsáno nepřeberné množství literatury pro hoboj – sólové a triové sonáty, koncerty, kantáty… Bez hoboje se neobešla žádná dvorní kapela. Pod mnohými těmito skladbami najdeme jedno ze tří velkých jmen pozdního baroka: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach a jeho přítel Georg Philipp Telemann, považovaný za jednoho z nejproduktiv­nějších skladatelů všech dob. Ač ze stejného období, představují díla těchto autorů tři velice odlišné světy. Čím jsou si podobné, to je jejich virtuosita a s tím spojené značné nároky na sólistu. A takovým virtuosem bezpochyby je přední český hobojista Vilém Veverka. Svojí nahrávkou doslova vdechl nový život koncertům těchto tří barokních Mistrů.

Vilém Veverka si pro tento vysněný projekt vedle klasicistního souboru Ensemble 18+ a přední německé cembalistky Barbary Marie Willi přizval jako speciálního hosta i svého bývalého učitele a kolegu, hobojistu Berlínské filharmonie Dominika Wollenwebera, který patří mezi nejlepší hobojisty současnosti a je profesorem na prestižní Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně.

„Hnacím motorem při zrodu mého nového alba byl záměr, aby vznikla nahrávka, která interpretačními parametry jednoznačně obstojí v kontextu nejlepší současné světové produkce. Přesto, že jsme nahrávali na moderní nástroje, tak další podstatnou ambicí je, předložit nejnáročnějšímu posluchači album esteticky na úrovni autentického provedení na dobové nástroje,“ doplňuje informace ke své novince Vilém Veverka.

Vilém Veverka i touto další nahrávkou stvrzuje své nezadatelné místo mezi nejrespektova­nějšími hobojisty v mezinárodním měřítku.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?…

Vilém Veverka na sebe výrazně upozornil v Mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga 1996, zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera. Na ně navázal dvouletým účinkováním v Berlínské filharmonii.

Nastoupená cesta vyvrcholila vítězstvím v jedné z nejprestižnějších soutěží – Sony Music Foundation, Tokyo. Vilém Veverka nahrává především u společnosti Supraphon, kde mu před časem vyšlo i album s kompletním provedením Telemannova cyklu Dvanácti fantazií a kompletní cyklus Metamorfóz podle Ovidia od Benjamina Brittena. Album získalo řadu skvělých recenzí doma i v zahraničí.

Připojené video