NOVÝ HLAS MÁNIČKY

MARIE ŠIMSOVÁ

Po zesnulé Heleně Štáchové, ředitelce Divadla Spejbla a Hurvínka, loutky Máničky a bábinky promluví hlasem Marie Šimsové. Svého nástupce si ještě stihla vybrat sama Helena Štáchová. Mánička by tak nadále měla zůstat rovnocennou Hurvínkovou partnerkou, prožívat i své příběhy a disponovat celou řadou autentických vlastností, které by pomáhaly vytvářet zajímavé situace.

ROZHOVOR S MARIÍ ŠIMSOVOU

Do souboru Divadla S+H jste nastoupila už v roce 2004. Jaká byla vaše motivace pracovat právě v tomto divadle?

Tehdy mi končila loutkoherecká stáž v Divadle loutek v Ostravě a osobní důvody mě vedly do Prahy. Rozeslala jsem žádosti snad do všech dětských a loutkových divadel, protože pro tuto hereckou cestu jsem se rozhodla už ve škole. Martin Klásek mě pozval na pohovor a následně mě přijal jako elévku.

Kdy jste přišli na to, že máte předpoklady pro interpretaci Máničky?

Zkoumali jsme tyto předpoklady již v rámci přijímacího pohovoru. Přes léto jsem pak dostala za úkol připravit si krátký autorský výstup s loutkou Máničky, kdy jsem zkusila spojit interpretaci s animací.

Máničku jste začala alternovat s Helenou Štáchovou v některých představeních již v minulém roce, ale nikdo nečekal, že vám tuto roli již tak brzy předá definitivně. Jak vnímáte tuto situaci?

Především soucítím s rodinou a všemi blízkými, kteří se s Helenkou museli rozloučit. Divadelní situaci vnímám jako divadelník – každý den přicházejí děti a chtějí prožívat dobrodružství svých oblíbených hrdinů. Takže pro mě je zásadní tato každodenní práce pro děti, abychom jim i nadále přinášeli chytré, milé, zábavné a také trochu poučné příběhy.

Zaznamenala jste již nějaké ohlasy na vaší interpretaci?

Zatím jsou všichni moc milí a drží mi palce.

Udílela Vám Helena Štáchová nějaké rady ohledně interpretace a hereckého uchopení této populární postavičky?

Samozřejmě. A byly to vždy rady cenné, přesné, praktické, předávané s trpělivostí a humorem. Neméně prospěšnou školou pro mě ale byla všechna ta léta, kdy jsem ji mohla pozorovat při práci. Byla to skutečně skvělá herečka.

Jak vnímáte charakter Máničky, její vývoj až do dnešních dnů a máte s ní nějaké konkrétní plány?

Zcela určitě souhlasím s tím, jak, a že vůbec, se Mánička vyvíjela v čase. Vidím v tom paralelu vývoje sebevnímání a sebeurčení ženy v druhé polovině 20. století. Ženský element se v Divadle S+H upevnil, což se ostatně projevilo i ve vytvoření bábinky – paní Kateřiny. Mánička by i nadále měla zůstat rovnocennou Hurvínkovou partnerkou, prožívat i své „plnokrevné“ příběhy a disponovat celou řadou autentických vlastností, které by pomáhaly vytvářet zajímavé situace. Předpokládá to samozřejmě šikovné autory, nemyslím ve smyslu pouhé znalosti postav, k napsání opravdu dobré hry je zapotřebí určitě víc.

Jak to bude s paní Kateřinou – Mániččinou bábinkou – přebíráte interpretaci i za ní?

Hledáme barvu, abychom dosáhli určitého kompromisu, protože věkový rozdíl se zde projevuje výrazněji než u Máničky. Bábinka bezpochyby „omládne“, ovšem když s ní Helenka začínala, byla sama ještě mladší, než jsem teď já

Na čem nyní pracujete a co chystáte do budoucna?

Přebírám stávající repertoár, a to i v němčině. Na tomto místě bych chtěla požádat diváky a příznivce o trpělivost a pochopení naší současné nelehké situace. A již také zkoušíme novou hru pro nejmenší diváky Hurvínek v Hajanech, kterou ještě napsala Helena Štáchová.

Nahrávky Divadla S+H na Supraphonline:
https://www.supraphonline.cz/…jbl-hurvinek

Oficiální facebook Divadla S+H:
https://cs-cz.facebook.com/DivadloSH/