KVARTETO MARTINŮ

NAHRÁLO EBENA

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4232-2

Petr Eben je jednou z nejvýraznějších českých skladatelských osobností druhé poloviny 20. století, jejíž dílo proniklo i přes „železnou oponu“ daleko za hranice vlasti. Je spojován především s tvorbou varhanní a duchovní, a jeho komorní dílo stojí tak trochu neprávem stranou pozornosti. Také v ní se však zrcadlí skladatelův fascinující životní příběh. V patnácti letech poznal v koncentračním táboře Buchenwald tenkou hranici mezi životem a smrtí a tato zkušenost zásadním způsobem upevnila jeho víru, vztah ke světu a tvorbu samotnou. Renomované Kvarteto Martinů nyní u Supraphonu vydává Ebenovo monografické album s nahrávkami Smyčcového kvartetu Labyrint světa a ráj srdce, Klavírního tria a s premiérovou nahrávkou Klavírního kvintetu, kde byl ke spolupráci přizván klavírista Karel Košárek.

Členka Kvarteta Martinů violoncellistka Jitka Vlašánková dodala k novému albu, které nyní vydává Supraphon na CD i digitálně: „Labyrint světa a ráj srdce je titul jediného smyčcového kvartetu Petra Ebena. Napsal jej na popud Smetanova kvarteta a Smetanovci ho také premiérovali a nahráli. Z různých zdrojů jsem však slyšela, že s nahrávkou nebyli stoprocentně spokojeni, i když já osobně si myslím, že to byl velmi subjektivní pocit a že se jednalo možná spíše o nespokojenost s technickou stránkou nahrávky. Nicméně po mnoho let byla „ve vzduchu“ myšlenka nové reprezentativní nahrávky tohoto výjimečného díla. Výjimečného jak z hlediska hudebně výrazového tak technicky interpretačního. Považovali jsme si za čest, že jsme se mohli chopit toho úkolu. V minulosti jsme pracovali na velkém množství českých i světových kompozic 20. a 21. století, ale Ebenova hudba je výrazově i technicky naprosto jedinečná. To potvrzují i další skladby našeho nového alba. Klavírní kvintet si objednal světoznámý britský soubor Nash Ensemble, který jej koncertně premiéroval. Realizace jeho první nahrávky čekala až na nás. Smyslem Ebenovy tvorby není kompoziční virtuozita a dokonalost sama o sobě, ale především sdělení stavu mysli, zhudebnění filozofické myšlenky, vytvoření hudebního obrazu jak labyrintu, tak i ráje. Jediné Ebenovo Klavírní trio pak bylo skvělým doplňkem monografického al­ba.“

Klavírista Karel Košárek zmínil: „Bude to znít jako klišé, nicméně je to tak – když si rozumíte profesně i lidsky, je to ta nejideálnější kombinace, která se musí na hudebním výsledku projevit. Pro mne je tedy nejen velkým privilegiem s Kvartetem Martinů natáčet a vystupovat, ale zároveň i velkou radostí a potěšením a mám i velkou radost, že album dostalo název Labyrint. Přesně to vystihuje podstatu toho, co cítím, když tyto Ebenovy skladby hraji delší dobu – cestu k jasnému cíli, která v každém zákoutí nabízí nový obraz, nový pohled a emoci a v neposlední řadě krásu v různých podobách.“

Podzimní sezona Kvarteta Martinů začne festivalem Musique de Chambre en Pays de Gex ve Francii. Se skvělým francouzským violistou P-H. Xuerebem tam dvakrát zahraje Dvořákův Kvintet op. 97. Dále v září kvarteto čeká Haydnovský festival v Belgii, kde vystoupí společně s hobojistou Vilémem Veverkou. V listopadu si v Čechách a ve Švýcarsku členové Kvarteta Martinů zopakují fascinující Klavírní kvintet Sergeje Tanějeva, který před dvěma lety vyšel s velkým mezinárodním ohlasem v Supraphonu ve spolupráci s americkou pianistkou Olgou Vinokur. A konečně 19. prosince, na koncertě v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů, zazní v podání Kvarteta Martinů Ebenův Kvintet.