Bedřich Smetana – Klavírní dílo VI / Jitka Čechová

Okouzlující poetika i bravurní virtuosita v klavírní tvorbě mladého Bedřicha Smetany

Koupit album
Katalogové číslo: SU 3846-2

Bedřich Smetana – Šest charakteristických skladeb op. 1, Lesní city a dojmy, Caprice g moll, Pensée fugitive, Lístky do památníku, Vzpomínka na Výmar, Allegro capriccioso, Romance B dur, Pochod pražské studentské legie, Pochod národní gardy

Jitka Čechová – klavír

Šestý díl kompletního klavírního díla Bedřicha Smetany přináší skladby ze 40. let 19. století; uvádí nás do období intenzivních hudebních studií a počátku skladatelovy samostatné umělecké dráhy. Pro různé dedikanty (mj. pro Kateřinu Kolářovou, Smetanovu tehdejší velkou lásku a později manželku) vznikla řada půvabných příležitostných lístků do památníku, tzv. Stammbuchblattů.

Některé skladby (Romance B dur, Lesní city a dojmy) se již dočkaly vydání, některé skladatel revidoval a vydal později. Do tohoto období spadají i první větší virtuosní skladby (Allegro capriccioso, Caprice g moll), nejvýznamnější dílo pak představuje cyklus Six morceaux caractéristiques op. 1. Smetana rukopis zaslal F. Lisztovi, který s potěšením přijal jeho dedikaci. Pod rukama klavíristky Jitky Čechové se v plnosti rozeznívá virtuosita i okouzlující poetika klavírních skladeb mladého Bedřicha Smetany.

Nová nahrávka