Bach – Kantáty / Martina Janková, Collegium 1704

Svět Bachových kantát hlasem Martiny Jankové – brilantní, barevný, bohatý…

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4134-2

Johann Sebastian Bach – kantáty Weichet nur, betrübte Schatten (BWV 202), Ich habe genug (BWV 82a), Jauchzet Gott in allen Landen (BWV 51)

Martina Janková – soprán, Collegium 1704, dirigent Václav Luks

Sopranistku Martinu Jankovou lze slyšet nejen v curyšské opeře, kde je sólistkou od roku 1998. Je mimo jiné častým hostem salcburského festivalu a její jméno je spojeno s produkcemi takových dirigentů jako Gardiner, Harnoncourt, Fedosejev, Herreweghe, Rattle ad. Podílela se i na Gardinerově projektu Bachových kantát, a právě k bachovskému repertoáru se vrací touto nahrávkou – společně s renomovaným českým barokním orchestrem Collegium 1704 a dirigentem Václavem Luksem.

Tři sopránové kantáty vybrané pro nahrávku mají i přes odlišnost světů (první je svatební kantáta, další dvě jsou duchovní) něco společného: každá svým způsobem pojednává o některé z možných podob radosti. Bachův hudební svět je důvěrně blízký myšlení i hlasu Martiny Jankové – ve virtuosních koloraturních pasážích (Jauchzet Gott) i jemných výrazových nuancích (Ich habe genug).

Živá nahrávka ještě umocňuje bezprostřední zážitek ze setkání s Bachovou hudbou – krásnou a nenapodobitelnou.

Nová nahrávka / LIVE