Archivovaná verze stránky, pokračujte prosím na aktuální web.

JAN DISMAS ZELENKA - Missa Nativitatis Domini

HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ - Málo známá díla J. D. Zelenky - hudba (nejen) pro čas adventní a vánoční! Koupit :: JAN DISMAS ZELENKA - Missa Nativitatis Domini

SU 4111-2

Vychází: 5. října 2012 

Jan Dismas Zelenka – Missa Nativitatis Domini
Missa Nativitatis Domini ZWV 8, Magnificat C dur ZWV 107, O magnum mysterium (Motetto pro Nativitate) ZWV 171, moteto Chvalte Boha silného, ZWV 165

Barbora Sojková – soprán, Markéta Cukrová – alt, Tomáš Král – baryton
Musica Florea (na dobové nástroje), dirigent Marek Štryncl

Po předchozích dvou titulech (Sepolcri, SU 4068-2, Melodrama de Sancto Wenceslao, SU 4113-2) řada Hudba Prahy 18. století do třetice reflektuje dílo J. D. Zelenky (1679–1745) související s Prahou. Jeho skladby byly na pražských kůrech častěji k slyšení od poloviny třicátých let 18. století. Jednou z nich byla i Missa nativitatis ZWV 8, dochovaná v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně; jiný opis této mše z pozůstalosti C. Ph. E. Bacha patrně měl ve své knihovně i jeho otec Johann Sebastian. Árie vánočního moteta O magnum mysterium zase pochází z již zmíněného melodramatu, Zelenka ji přetextoval a přidal dvojici fléten. Moteto Chvalte Boha silného na text žalmu 150 je nejspíš jedinou Zelenkovou skladbou na český text a dochovalo se pouze v pražských opisech. Rámec adventu, jenž předchází Vánocům, doplňuje Mariin chvalozpěv Magnificat.

S málo známým Zelenkovým dílem se v této řadě znovu představuje renomovaný barokní orchestr Musica Florea, který stál u začátku novodobého objevování tohoto výjimečného skladatele!

Obsah titulu
1.Magnificat in C, ZWV 10700:10:31
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
soprán: Barbora Sojková
Musica Florea
1.Magnificat Anima Mea Dominum00:08:29MP3 ukázka :: Magnificat Anima Mea Dominum [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
soprán: Barbora Sojková
Musica Florea
2.Amen00:02:02MP3 ukázka :: Amen [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
soprán: Barbora Sojková
Musica Florea
2.O magnum mysterium. Motetto pro Nativitate, ZWV 17100:04:42MP3 ukázka :: O magnum mysterium. Motetto pro Nativitate, ZWV 171 [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický text
alt: Markéta Cukrová
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
3.Missa Nativitatis Domini in D, ZWV 800:33:56
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
1.Kyrie00:04:35MP3 ukázka :: Kyrie [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
2.Gloria. Gloria in excelsis Deo00:02:17MP3 ukázka :: Gloria. Gloria in excelsis Deo [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
3.Gloria. Domine Deus00:02:43MP3 ukázka :: Gloria. Domine Deus [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
4.Gloria. Qui tollis peccata mundi00:01:54MP3 ukázka :: Gloria. Qui tollis peccata mundi [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
5.Gloria. Quoniam tu solus Sanctus00:03:04MP3 ukázka :: Gloria. Quoniam tu solus Sanctus [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
6.Gloria. Cum Sancto Spiritu00:02:30MP3 ukázka :: Gloria. Cum Sancto Spiritu [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
7.Credo. Credo in unum Deum00:01:48MP3 ukázka :: Credo. Credo in unum Deum [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
8.Credo. Et incarnatus00:01:02MP3 ukázka :: Credo. Et incarnatus [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
9.Credo. Crucifixus00:02:02MP3 ukázka :: Credo. Crucifixus [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
10.Credo. Et resurrexit00:01:53MP3 ukázka :: Credo. Et resurrexit [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
11.Credo. Et vitam venturi00:01:37MP3 ukázka :: Credo. Et vitam venturi [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
12.Sanctus00:01:24MP3 ukázka :: Sanctus [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
13.Sanctus. Benedictus00:02:51MP3 ukázka :: Sanctus. Benedictus [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
14.Sanctus. Osanna00:00:16MP3 ukázka :: Sanctus. Osanna [253 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
15.Agnus Dei00:03:48MP3 ukázka :: Agnus Dei [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea
4.Chvalte Boha silného /Moteto/. Árie pro bas a orchestr (Ps 150) G dur, ZWV 16500:10:32MP3 ukázka :: Chvalte Boha silného /Moteto/. Árie pro bas a orchestr (Ps 150) G dur, ZWV 165 [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Liturgický text
bas: Tomáš Král
dirigent: Marek Štryncl
Musica Florea