Archivovaná verze stránky, pokračujte prosím na aktuální web.

JAN DISMAS ZELENKA - Melodrama de Sancto Wenceslao ZWV 175

HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ Koupit :: JAN DISMAS ZELENKA - Melodrama de Sancto Wenceslao ZWV 175 Stáhnout :: JAN DISMAS ZELENKA - Melodrama de Sancto Wenceslao ZWV 175

SU 4113-2

Vychází: 7. září 2012       

Jan Dismas Zelenka – Melodrama de Sancto Wenceslao ZWV 175
Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi Regia Bohemiae Corona (Pod olivou míru a palmou ctnosti před celým světem nádherně se skvoucí koruna Čech), 1723

Bonus: Faksimile tisku libreta z roku 1723 (ve formátu PDF)

Noémi Kiss, Anna Hlavenková - soprán, Makrus Forster - kontratenor, Jaroslav Březina, Adam Zdunikowski - tenor, Aleš Procházka - bas

Musica Florea, Musica Aeterna, Ensemble Philidor, Boni Pueri, dirigent Marek Štryncl

Korunovace Karla VI. českým králem v Praze roku 1723 byla událostí roku. Vedle monumentální opery císařského kapelníka J. J. Fuxe Costanza e Fortezza se největší pozornosti dostalo melodramatu Sub olea pacis Fuxova žáka J. D. Zelenky, který již přes deset let působil v drážďanské dvorní kapele. Ve sledu alegorií nás autor provází historií českých zemí a dovozuje nárok habsburského panovnického páru na českou korunu i dobro plynoucí z jeho panování českým zemím. Holdovací dílo vzbudilo největší pozornost právě hudební složkou. Zelenka důmyslně pracuje s instrumentací, často efektně používá obligátní sólové nástroje (mj. chalumeau). Na produkci se podílelo přes 150 účinkujících, mezi nimi i tehdy čtrnáctiletý František Benda. Představení v jezuitském Klementinu sklidilo veliký úspěch vznešeného obecenstva i královského páru, jezuité prodali přes 4000 (!) výtisků libret. V souvislosti s posledním velkolepým provedením díla v roce 2000 na Pražském hradu vznikla v interpretaci předních českých i evropských souborů i tato kritikou ceněná nahrávka.

Praha 1723 – Zelenkův velkolepý hudební hold novému českému králi!

Obsah titulu
CD 1
1.Pod olivou míru a palmou ctnosti před celým světem nádherně se skvoucí koruna Čech (Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia Bohemiae Corona)01:35:11
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
1.Symphonia. Allegro assai00:05:52MP3 ukázka :: Symphonia. Allegro assai [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
2.Prolusio - Chorus. Allegro (Fortitudo mea)00:04:21MP3 ukázka :: Prolusio - Chorus. Allegro (Fortitudo mea) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
3.Prolusio - Aria. Allegro (Haec coeli)00:03:45MP3 ukázka :: Prolusio - Aria. Allegro (Haec coeli) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
4.Prolusio - Recitativus (Hem! Quae ista?)00:00:48MP3 ukázka :: Prolusio - Recitativus (Hem! Quae ista?) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
5.Prolusio - Aria. Andante (En! Pietatis adamas)00:02:58MP3 ukázka :: Prolusio - Aria. Andante (En! Pietatis adamas) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
6.Prolusio - Recitativus (Dura certamina)00:00:28MP3 ukázka :: Prolusio - Recitativus (Dura certamina) [425 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
7.Prolusio - Aria. Allegro (Huc palmas deferte)00:02:54MP3 ukázka :: Prolusio - Aria. Allegro (Huc palmas deferte) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
8.Prolusio - Recitativus (Haec summa Gloriae)00:00:45MP3 ukázka :: Prolusio - Recitativus (Haec summa Gloriae) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
9.Prolusio - Aria. Allegro (Augusta domus Austriae)00:02:53MP3 ukázka :: Prolusio - Aria. Allegro (Augusta domus Austriae) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
10.Actus I - Aria. Allegro (I, Phoebe, umbras pelle)00:02:35MP3 ukázka :: Actus I - Aria. Allegro (I, Phoebe, umbras pelle) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
11.Actus I - Recitativus (En, Fidei aemula)00:00:33MP3 ukázka :: Actus I - Recitativus (En, Fidei aemula) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
12.Actus I - Aria. Andante (Huc, Virtutes, festinate)00:03:10MP3 ukázka :: Actus I - Aria. Andante (Huc, Virtutes, festinate) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
13.Actus I - Chorus. Allegro (Eja de figmentis)00:01:19MP3 ukázka :: Actus I - Chorus. Allegro (Eja de figmentis) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
14.Actus I - Recitativus (Eja Pietati comes)00:00:25MP3 ukázka :: Actus I - Recitativus (Eja Pietati comes) [378 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
15.Actus I - Aria (Jam calle secundo)00:02:09MP3 ukázka :: Actus I - Aria (Jam calle secundo) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
16.Actus I - Ritornello. Piu andante00:01:15MP3 ukázka :: Actus I - Ritornello. Piu andante [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
17.Actus I - Recitativus (Nunquid non messis tritici est?)00:00:18MP3 ukázka :: Actus I - Recitativus (Nunquid non messis tritici est?) [284 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
18.Actus I - Aria (Meto culmos, lego spicas)00:03:03MP3 ukázka :: Actus I - Aria (Meto culmos, lego spicas) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
CD 2
1.Pod olivou míru a palmou ctnosti před celým světem nádherně se skvoucí koruna Čech (Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia Bohemiae Corona)01:35:11
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
1.Actus II - Recitativus (Quicunque glorificaverit me)00:00:22MP3 ukázka :: Actus II - Recitativus (Quicunque glorificaverit me) [346 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
2.Actus II - Aria. Allegro (Angelicae mentes)00:04:55MP3 ukázka :: Actus II - Aria. Allegro (Angelicae mentes) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
3.Actus II - Chorus (En prompti ad mandata)00:02:37MP3 ukázka :: Actus II - Chorus (En prompti ad mandata) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
4.Actus II - Aria. Adagio (Ave, Deus recondite)00:07:32MP3 ukázka :: Actus II - Aria. Adagio (Ave, Deus recondite) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
5.Actus II - Recitativus (Proh! Quae aeris inclementia)00:00:51MP3 ukázka :: Actus II - Recitativus (Proh! Quae aeris inclementia) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
6.Actus II - Aria. Andante (Veni, Auster, lux perennis)00:04:47MP3 ukázka :: Actus II - Aria. Andante (Veni, Auster, lux perennis) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
7.Actus II - Recitativus (Per me reges regnant)00:00:34MP3 ukázka :: Actus II - Recitativus (Per me reges regnant) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
8.Actus II - Aria. Allegro assai (Exurge, Providentia!)00:04:13MP3 ukázka :: Actus II - Aria. Allegro assai (Exurge, Providentia!) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
9.Actus II - Recitativus (Corona Gloriae in manu Domini)00:00:18MP3 ukázka :: Actus II - Recitativus (Corona Gloriae in manu Domini) [268 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
10.Actus II - Aria. Andante (Huc coeli principes)00:07:13MP3 ukázka :: Actus II - Aria. Andante (Huc coeli principes) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
11.Actus III - Aria. Allegro (Reviresce, effloresce, pacis olea)00:03:01MP3 ukázka :: Actus III - Aria. Allegro (Reviresce, effloresce, pacis olea) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
12.Actus III - Recitativus (Aptate tympana)00:00:33MP3 ukázka :: Actus III - Recitativus (Aptate tympana) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
13.Actus III - Aria and Chorus (Vive, regna, Ferdinande)00:02:08MP3 ukázka :: Actus III - Aria and Chorus (Vive, regna, Ferdinande) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
14.Actus III - Aria. Allegro (Nova gaudia, nova jubila)00:02:22MP3 ukázka :: Actus III - Aria. Allegro (Nova gaudia, nova jubila) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
15.Actus III - Aria. Allegro (En, duplo sole Czechia)00:05:18MP3 ukázka :: Actus III - Aria. Allegro (En, duplo sole Czechia) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
16.Epilogus - Recitativus (Eja! Votivi omnia secundent plausus!)00:00:30MP3 ukázka :: Epilogus - Recitativus (Eja! Votivi omnia secundent plausus!) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
17.Epilogus - Aria. Allegro (Exurge Martis Gloria)00:03:21MP3 ukázka :: Epilogus - Aria. Allegro (Exurge Martis Gloria) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor
18.Epilogus - Chorus. Vivace (Vos Oriens adoret)00:04:42MP3 ukázka :: Epilogus - Chorus. Vivace (Vos Oriens adoret) [471 kB]
hudba: Jan Dismas Zelenka
původní text: Matouš Zill
soprán: Noémi Kiss
soprán: Anna Hlavenková
kontratenor: Markus Forster
tenor: Jaroslav Březina
tenor: Adam Zdunikowski
bas: Aleš Procházka
dirigent: Marek Štryncl
Boni Pueri - Český chlapecký sbor