Archivovaná verze stránky, pokračujte prosím na aktuální web.

Mackerras, Ch. Life with Czech Music / Janáček, Martinů 4CD+DVD

Kompletní nahrávky Supraphonu se Sirem Charlesem Mackerrasem z děl Dvořáka, Smetany, Janáčka a Martinů (kromě oper): Dvořák - Slovanské tance, Symfonie č. 6, 8 a 9, Symfonické variace, Legendy, Scherzo capriccioso, V přírodě *, Symfonické básně, Smetana - Má vlast. Janáček - Příhody lišky Bystroušky (suita), Žárlivost, Taras Bulba, Sinfonietta, Schluck und Jau, Glagolská mše, Amarus, předehryk operám Káťa Kabanová a Šárka. Martinů - Polní mše, Dvojkoncert, Fresky, Juliette (suita). DVD: Janáček - Glagolská mše, Taras Bulba, Žárlivost. Doplněno autentickým zvukovým záznamem rozhovoru se Sirem Charlesem Mackerrasem. Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražský filharmonický sbor, sólisté dirigent Sir Charles Mackerras "Byl toskvělý muzikant. Jen málo dirigentů obsáhne stylově takovou šíři repertoáru jako on. Ze všeho nejvíce mu ale vděčím za to, že českou hudbu přinesl na Západ." Těmito slovy se operní hvězdaRenée Fleming poklonila Siru Charlesi Mackerrasovi, jehož dlouhá a neuvěřitelně plodná dirigentská kariéra i životní cesta skončila ve věku 84 let v červenci t.r. Skutečně, česká hudba neměla v posledních několika desetiletích ve světě většího advokáta a propagátora; a chce se dodat - také milovníka a znalce. "Ze srdce miluji Dvořákovu hudbu. Vedle Mozarta je to podle mne prostě nejlepší skladatel. Napsal skvělé symfonie, symfonické básně, napsal opery, komorní díla, písně, napsal velká duchovní díla, prostě všechno..." Hudební svět spojuje Mackerrasovo jméno s českou hudbou -a s Janáčkem především. Janáčka si osudově zamiloval od prvních dní svých studií u Václava Talicha v Praze, Janáčka poté objevil celému světu. "Nemusím nikomu říkat, že Händel či Mozart jsou skvělí skladatelé. Ale bylo tu potřeba někoho, kdo bude říkat, že taky Janáček je skvělý skladatel, a to jsem dělal. Jestli jsem v životě něčeho dosáhl, tak to je propagace Janáčka." Supraphon měl tu čest až do konce spolupracovat s tímto velkým dirigentem a zvláště s Českou filharmonií zaznamenat jeho pojetí široké škály děl čtveřice největších českých skladatelů. Seznam ocenění těchto nahrávek by byl dlouhý... Věnujme raději čas a pozornost poslechu jeho muzikantského odkazu na těchto nahrávkách, které s úctou a láskou k Siru Charlesovi Supraphon předkládá všem, kdo si ho chtějí připomínat. Sir Charles Mackerras - dirigent, který světu přinesl českou hudbu. Nyní jeho kompletní neoperní nahrávky pro Supraphon. Originál citátu Renée Fleming pro What´s New: "oHe was an amazing musician. There can be very few conductors, who can manage stylistically the beadth that he did. But I think my favourite contribution from him was bringing Czech music to the West." Renée Fleming Citáty Mackerrase v angličtině: "I am a great fan of Dvořák´s music, because it always seemed to me that apart from Mozart Dvořák is the greatestcomposer... He wrote these symphonies, he wrote Tone poems, he wrote operas, he wrote chamber music, e wrote songs, he wrote religious music, evrything... He´s just greatest composer, except Mozart perhaps." "Nobody needs me to say that Mozart and Händel are great composers, whereas they did need somebody to say that Janáček is the great composer, and that´s what I did. If I have achieved anything in my life, it is the propagation of Janáček."

Stěžejní autoři
hudbaLeoš Janáček
Stěžejní interpreti
dirigentCharles Mackerras
Hudební tělesa
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze(dirigent: Charles Mackerras)
Obsah titulu
CD 1
1.Žárlivost /původní předehra k opeře Její pastorkyňa/00:05:30
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Příhody lišky Bystroušky. Orchestrální suita z opery00:19:34
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.Andante. Allegro. Stesso tempo. Meno mosso. Presto. Tempo I00:09:14
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Andante. Moderato. Allegro00:10:14
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.Šárka. Opera o třech jednáních00:04:04
hudba: Leoš Janáček
libreto: Julius Zeyer
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.Úvod00:04:04
hudba: Leoš Janáček
libreto: Julius Zeyer
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
4.Taras Bulba. Rapsodie pro orchestr podle románu N.V.Gogola00:22:58
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.Smrt Andrijova00:08:12
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Smrt Ostapova00:05:21
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.Proroctví a smrt Tarase Bulby00:09:19
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
CD 2
1.Káťa Kabanová. Opera o 3 dějstvích00:06:41
hudba: Leoš Janáček
libreto: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.1. jednání, úvod00:04:18
hudba: Leoš Janáček
libreto: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.1. jednání - Intermezzo00:01:17
hudba: Leoš Janáček
libreto: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.2. jednání - Intermezzo00:00:59MP3 ukázka :: 2. jednání - Intermezzo [471 kB]
hudba: Leoš Janáček
libreto: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Schluck und Jau. Hudba ke hře Gerharta Hauptmanna00:09:11
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.Andante00:04:07
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Allegretto00:05:01
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.Sinfonietta (Symfonietta)00:23:57
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.Allegretto00:02:12
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Andante00:05:50
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.Moderato00:05:22
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
4.Allegretto00:02:59
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
5.Andante con moto. Allegretto00:07:29
hudba: Leoš Janáček
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
4.Rozhovor se Sirem Charlesem Mackerrasem. O životě s hudbou, dirigování, o orchestrech a lásce k Dvořákovi a Janáčkovi00:12:27
autor: Charles Mackerras
hovoří: Charles Mackerras
CD 3
1.Glagolská mše pro sbor, sóla, orchestr a varhany na staroslověnský text00:40:17
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.Úvod / Introitus00:02:57
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Gospodi pomiluj / Kyrie eleison00:03:18
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.Slava / Gloria00:06:30
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
4.Věruju / Credo00:11:34
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
5.Svet / Sanctus00:06:31
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
6.Agneče Božij / Agnus Dei00:04:54
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
7.Postludium00:02:35
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
8.Intrada00:01:44
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
soprán: Elisabeth Söderströmová
alt: Drahomíra Drobková
tenor: František Livora
bas: Richard Novák
varhany: Jan Hora
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Amarus. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr00:29:30
hudba: Leoš Janáček
původní text: Jaroslav Vrchlický
baryton: Václav Zítek
soprán: Květoslava Němečková
tenor: Leo Marian Vodička
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
1.Moderato (att.)00:04:33
hudba: Leoš Janáček
původní text: Jaroslav Vrchlický
baryton: Václav Zítek
soprán: Květoslava Němečková
tenor: Leo Marian Vodička
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
2.Andante (att.)00:07:24
hudba: Leoš Janáček
původní text: Jaroslav Vrchlický
baryton: Václav Zítek
soprán: Květoslava Němečková
tenor: Leo Marian Vodička
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
3.Moderato00:08:18
hudba: Leoš Janáček
původní text: Jaroslav Vrchlický
baryton: Václav Zítek
soprán: Květoslava Němečková
tenor: Leo Marian Vodička
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
4.Adagio00:03:41
hudba: Leoš Janáček
původní text: Jaroslav Vrchlický
baryton: Václav Zítek
soprán: Květoslava Němečková
tenor: Leo Marian Vodička
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
5.Epilog00:05:32
hudba: Leoš Janáček
původní text: Jaroslav Vrchlický
baryton: Václav Zítek
soprán: Květoslava Němečková
tenor: Leo Marian Vodička
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
CD 4
1.Orchestrální suita z opery Julietta (Snář), H. 253B00:13:16
hudba: Bohuslav Martinů
úprava: Zbyněk Vostřák
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.Poco andante00:04:51MP3 ukázka :: Poco andante [470 kB]
hudba: Bohuslav Martinů
úprava: Zbyněk Vostřák
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Vivo00:03:58MP3 ukázka :: Vivo [470 kB]
hudba: Bohuslav Martinů
úprava: Zbyněk Vostřák
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.Lento00:04:22MP3 ukázka :: Lento [470 kB]
hudba: Bohuslav Martinů
úprava: Zbyněk Vostřák
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.Polní mše pro mužský sbor s barytonovým sólem a orchestr, H. 27900:24:58
hudba: Bohuslav Martinů
původní text: Jiří Mucha
baryton: Václav Zítek
sbormistr: Lubomír Mátl
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
3.Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány H. 27100:21:41
hudba: Bohuslav Martinů
klavír: Josef Růžička
tympány: Jan Bouše
dirigent: Charles Mackerras
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
1.Poco Allegro00:06:22
hudba: Bohuslav Martinů
klavír: Josef Růžička
tympány: Jan Bouše
dirigent: Charles Mackerras
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
2.Largo00:08:29
hudba: Bohuslav Martinů
klavír: Josef Růžička
tympány: Jan Bouše
dirigent: Charles Mackerras
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
3.Allegro00:06:42
hudba: Bohuslav Martinů
klavír: Josef Růžička
tympány: Jan Bouše
dirigent: Charles Mackerras
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
4.Fresky Piera della Francesca pro velký orchestr, H. 35200:17:38
hudba: Bohuslav Martinů
dirigent: Charles Mackerras
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
1.Andante poco moderato00:06:41
hudba: Bohuslav Martinů
dirigent: Charles Mackerras
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
2.Adagio00:05:47
hudba: Bohuslav Martinů
dirigent: Charles Mackerras
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
3.Poco allegro00:05:02
hudba: Bohuslav Martinů
dirigent: Charles Mackerras
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
DVD 5
1.Glagolská mše (Glagolitic Mass) pro sbor, sóla, orchestr a varhany na staroslověnský text, 1. verze00:45:27
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
1.Intrada00:01:50
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
2.Úvod / Introitus00:03:50
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
3.Gospodi pomiluj / Kyrie eleison00:04:50
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
4.Slava / Gloria00:06:30
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
5.Věruju / Credo00:11:20
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
6.Svet / Sanctus00:05:50
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
7.Agneče Božij / Agnus Dei00:04:20
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
8.Postludium00:04:20
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
9.Intrada00:02:20
hudba: Leoš Janáček
původní text: Liturgický text
režie: Adam Rezek
soprán: Eva Urbanová
alt: Bernarda Fink
tenor: Leo Marian Vodička
bas: Peter Mikuláš
varhany: Jan Hora
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Charles Mackerras
Pražský filharmonický sbor
2.Žárlivost /původní předehra k opeře Její pastorkyňa/00:06:13
hudba: Leoš Janáček
režie: Stanislav Vaněk
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.Taras Bulba. Rapsodie pro orchestr00:25:43
hudba: Leoš Janáček
režie: Stanislav Vaněk
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
1.The Death of Andri00:10:20
hudba: Leoš Janáček
režie: Stanislav Vaněk
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
2.The Death of Ostap00:04:30
hudba: Leoš Janáček
režie: Stanislav Vaněk
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie
3.The Prophecy and Death of Taras Bulba00:10:10
hudba: Leoš Janáček
režie: Stanislav Vaněk
dirigent: Charles Mackerras
Česká filharmonie