Archivovaná verze stránky, pokračujte prosím na aktuální web.

Il Violino Boemo. Hudba Prahy 18. století / Lenka Torgersen

Virtuosní a galantní - fascinující svět nejslavnějších českých houslistů 18. století! Koupit :: Il Violino Boemo. Hudba Prahy 18. století / Lenka Torgersen Stáhnout :: Il Violino Boemo. Hudba Prahy 18. století / Lenka Torgersen

SU 4151-2

Datum vydání: 24. ledna 2014

Sonáty pro housle a basso continuo: František Benda (1709–1786) – Sonáta B dur, Sonáta c moll, Sonáta A dur, František Jiránek (1698–1778) – Sonáta F dur, Sonáta C dur, Josef Antonín Gurecký (1709–1769) – Sonáta D dur

Lenka Torgersen – barokní housle, Václav Luks – cembalo, Libor Mašek – barokní violoncello

Parafráze přezdívky Josefa Myslivečka (Il divino Boemo), s vloženým italským označením houslí naznačuje téma nahrávky, tím jsou komponující housloví virtuosové z českých zemí 18. století. Tím nejvýznamnějším, jehož vliv byl srovnáván s Tartinim, byl bezpochyby František Benda. Jakkoli inspirován Vivaldim, vytvořil si vlastní osobitý interpretační styl, který je oslavován i v hudebním cestopise Charlese Burneyho. CD představuje sonáty dochované v Praze v dobových opisech. Druhý pól nahrávky pak tvoří dosud nepovšimnuté skladby hudebníků donedávna prakticky neznámých. Život Františka Jiránka je významně spojen s kapelou hraběte Václava Morzina - a bezprostředně i s osobou A. Vivaldiho. Dalším objevem nahrávky je pak sonáta J. A. Gureckého.

Díky hráčskému mistrovství i galantní jemnosti houslistky Lenky Torgersen a svrchovaně muzikantskému doprovodu cembalisty Václava Lukse (mj. také dirigenta souboru Collegium 1704) nám nahrávka objevuje fascinující svět slavných českých houslových virtuosů - svět barevný, křehký a krásný.

Obsah titulu
1.Sonáta B dur, Lee III-12400:10:11
hudba: František Benda
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
1.Largo00:03:03MP3 ukázka :: Largo [470 kB]
hudba: František Benda
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
2.Allegro ma non molto00:04:18MP3 ukázka :: Allegro ma non molto [471 kB]
hudba: František Benda
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
3.Amoroso00:02:50MP3 ukázka :: Amoroso [470 kB]
hudba: František Benda
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
2.Sonáta F dur, Jk 2900:08:46
hudba: František Jiránek
housle: Lenka Torgersen
1.Adagio00:02:50MP3 ukázka :: Adagio [470 kB]
hudba: František Jiránek
housle: Lenka Torgersen
2.Allegro00:02:42MP3 ukázka :: Allegro [470 kB]
hudba: František Jiránek
housle: Lenka Torgersen
3.Tempo di Menuet00:03:14MP3 ukázka :: Tempo di Menuet [470 kB]
hudba: František Jiránek
housle: Lenka Torgersen
3.Sonáta c moll, Lee III-1500:10:09
hudba: František Benda
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
1.Siciliano00:02:58MP3 ukázka :: Siciliano [470 kB]
hudba: František Benda
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
2.Allegro00:04:07MP3 ukázka :: Allegro [470 kB]
hudba: František Benda
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
3.Presto00:03:04MP3 ukázka :: Presto [470 kB]
hudba: František Benda
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
4.Sonáta A dur, Lee 3.107 (GraunWV B.XVII00:10:22
hudba: František Benda
hudba: Carl Heinrich Graun
housle: Lenka Torgersen
1.Andante00:02:51MP3 ukázka :: Andante [470 kB]
hudba: František Benda
hudba: Carl Heinrich Graun
housle: Lenka Torgersen
2.Allegro00:03:57MP3 ukázka :: Allegro [470 kB]
hudba: František Benda
hudba: Carl Heinrich Graun
housle: Lenka Torgersen
3.Cantabile00:03:34MP3 ukázka :: Cantabile [470 kB]
hudba: František Benda
hudba: Carl Heinrich Graun
housle: Lenka Torgersen
5.Sonáta D dur fatta li 2 Agosto 173600:11:48
hudba: Josef Antonín Gurecký
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
1.Adagio00:02:37MP3 ukázka :: Adagio [470 kB]
hudba: Josef Antonín Gurecký
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
2.Allegro00:03:44MP3 ukázka :: Allegro [470 kB]
hudba: Josef Antonín Gurecký
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
3.Cantabile00:02:16MP3 ukázka :: Cantabile [470 kB]
hudba: Josef Antonín Gurecký
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
4.Vivace00:03:11MP3 ukázka :: Vivace [470 kB]
hudba: Josef Antonín Gurecký
housle: Lenka Torgersen
cembalo: Václav Luks
violoncello: Libor Mašek
6.Sonáta C dur, Jk 2800:12:09
hudba: František Jiránek
housle: Lenka Torgersen
1.Adagio00:03:54MP3 ukázka :: Adagio [470 kB]
hudba: František Jiránek
housle: Lenka Torgersen
2.Allegro00:03:30MP3 ukázka :: Allegro [470 kB]
hudba: František Jiránek
housle: Lenka Torgersen
3.Gavotte00:04:45MP3 ukázka :: Gavotte [470 kB]
hudba: František Jiránek
housle: Lenka Torgersen