Archivovaná verze stránky, pokračujte prosím na aktuální web.

Ryba, J.J. Česká mše vánoční, Vánoční písně

Česká mše vánoční s podtitulem "Hej mistře, vstaň bystře" Jakuba Jana Ryby (1765-1815) se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů, kterýsvůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem. Ryba v Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární a zejména hudební.V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her. Od prvního provedení o Vánocích roku 1796 se Rybova česká mše postupně stala symbolem českých vánočních svátků a je v hojné míře provozována dodnes. K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří různé lidové zpěvy, písně, koledy. Pestrou ukázku toho, co se o těchto svátcích v českých zemích od dávné minulosti zpívalo a dodnes často zpívá, nejdete nyní na tomto DVD. Vydáno ve spolupráci s BVA Slogan: DVD s půvabnou Rybovou Českou mší vánoční a lidovými vánočními zpěvy

Stěžejní autoři
hudbaJakub Jan Ryba
Stěžejní interpreti
zpěvLubomír Vraspír
zpěvEva Pecková
basRichard Novák
altMarie Mrázová
Hudební tělesa
Dvořákův komorní orchestr(dirigent: Libor Pešek)
Musica Bohemica(dirigent: Jaroslav Krček)
Obsah titulu
1.Česká mše vánoční pro sóla, sbor, varhany a orchestr Hej, mistře00:42:10
hudba: Jakub Jan Ryba
původní text: Jakub Jan Ryba
scénář: Zdeněk Zahradník
kostýmy: Marie Konečná
kamera: Jan Osten
režie: Jan Bonaventura
varhany: František Xaver Thuri
soprán: Jitka Soběhartová
alt: Marie Mrázová
tenor: Vladimír Doležal
bas: Richard Novák
sbormistr: Pavel Kühn
dirigent: Libor Pešek
Kühnovi komorní sólisté
2.Vánoční písně z Podkrkonoší (Christmas songs from the foothils of the Giant Mountains)00:12:50
hudba: Česká lidová
původní text: Česká lidová
scénář: Zdeněk Zahradník
kamera: Jan Osten
režie: Jan Bonaventura
zpěv: Eva Marková
účinkuje: Gabriela Krčková
zpěv: Jarmila Miháliková
zpěv: Ludiše Ďunděrová
zpěv: Eva Pecková
zpěv: Lubomír Vraspír
zpěv: Jiří Pospíšil
zpěv: Jaroslav Krček
sbormistr: Jiří Kolář
dirigent: Jaroslav Krček
Pražské žesťové kvinteto
3.Vánoční písně z doby husitské (Christmas songs from the time of the Husites)00:07:43
hudba: Česká lidová
původní text: Česká lidová
kamera: Jan Osten
režie: Jan Bonaventura
scénář: Zdeněk Zahradník
zpěv: Eva Marková
účinkuje: Gabriela Krčková
zpěv: Jarmila Miháliková
zpěv: Ludiše Ďunděrová
zpěv: Eva Pecková
zpěv: Lubomír Vraspír
zpěv: Jiří Pospíšil
zpěv: Jaroslav Krček
sbormistr: Jiří Kolář
dirigent: Jaroslav Krček
Pražské žesťové kvinteto
4.Vánoční pastorále (Christmas pastorel)00:13:52
hudba: Autor neznámý
původní text: Autor neznámý
scénář: Zdeněk Zahradník
kamera: Jan Osten
režie: Jan Bonaventura
zpěv: Eva Marková
účinkuje: Gabriela Krčková
zpěv: Jarmila Miháliková
zpěv: Ludiše Ďunděrová
zpěv: Eva Pecková
zpěv: Lubomír Vraspír
zpěv: Jiří Pospíšil
zpěv: Jaroslav Krček
sbormistr: Jiří Kolář
dirigent: Jaroslav Krček
Pražské žesťové kvinteto