PAVEL HAAS QUARTET

V RUDOLFINU

Český spolek pro komorní hudbu je jednou z nejstarších a nejrenomovanějších hudebních institucí u nás. Vznikl na podporu koncertní činnosti mladého Českého kvarteta a jeho zahajovací koncert se uskutečnil v Rudolfinu 10. října 1894. V kulturním životě Prahy i celé republiky zaujímá tato instituce nepřehlédnutelné místo. Na komorních večerech ve Dvořákově a Sukově síni Rudolfina i v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce se vždy schází citlivé, vnímavé a poučené publikum.

Rezidenčním souborem 124. sezony Českého spolku pro komorní hudbu je Pavel Haas Quartet, který patří k mezinárodně nejrespektovanějším českým komorním ansámblům. Zároveň s ním se v programu právě probíhající sezony objevují další znamenité soubory a sólisté jako Filharmonický komorní orchestr, Panochovo kvarteto, barokní Ensemble Inégal či soubor Barocco sempre giovane s klavíristou Ivo Kahánkem. Posluchači se tak setkávají s elitou kvartetních i triových ansámblů.

Nejbližší koncert Pavel Haas Quartet v rezidenci Českého spolku pro komorní hudbu se uskuteční v Rudolfinu 6. února 2019 a zazní Smyčcový kvartet es moll č. 3 op. 30. Pro Smyčcový kvintet G dur op. 111 Johannesa Brahmse přizvou violistu Pavla Nikla. Další koncert Pavel Haas Quartet se pod hlavičkou ČSKH v Rudolfinu uskuteční 17. dubna.