BYSTROUŠKA 2019

CENA ZA DĚTSKÉ AUDIOKNIHY

Nejlepší dětské audioknihy budou oceněny Cenami Bystrouška, které uděluje Asociace vydavatelů audioknih ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. Soutěž je pozoruhodná tím, že její vítěze vybírá výhradně dětská porota.

Po loňském nultém ročníku soutěže, kdy audioknihy hodnotili členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, letošní volba padla na členy literárně dramatického oboru Základní umělecké školy v Uherském Hradišti. Celkem sto padesát žáků pod vedením čtyř pedagogů se v něm kromě divadelní tvorby věnuje také sólové a sborové recitaci, moderování a tvůrčímu psaní. S audioknihami už mají také své praktické zkušenosti. Letos například společně se žáky výtvarného oboru vytvořili autorskou audioknihu pro nevidomé děti Příběhy psané na spadané listí, což jsou krátké povídky inspirované listnatými stromy.

Celkem osm tuzemských vydavatelů dětských audioknih letos do soutěže přihlásilo 32 titulů, z nichž budou malí porotci vybírat nejlepší díla ve třech kategoriích podle věkových kategorií posluchačů:

Audiokniha pro děti ve věku 4 – 6 let (8 přihlášených titulů)
Audiokniha pro děti ve věku 7 – 11 let (15 titulů)
Audiokniha pro děti ve věku od 12 let (9 titulů)

Supraphon přihlásil ze své bohaté produkce tyto tituly:
Pohádkovník, Pane Bůh, tady Anna, Kdo zachrání Pižďucha?, 33 pověstí o hradech a zámcích, Velké dobrodružství Čtyřlístku, Příběhy českých knížat a králů.

Obliba audioknih mezi dětmi předškolního a školního věku v celém světě výrazně stoupá, v posledních pěti letech se jejich prodej zdvojnásobil. Odborníci to dávají zejména do souvislosti s dostupností tzv. chytrých telefonů, které jsou dnes nejpoužívanější technickou platformou pro poslech audioknih. A zatímco obvykle pedagogové mobily v dětských rukou vidí jen velice neradi, v této souvislosti je vítají. Dokonce identifikovali celkem dvacet pozitiv, která poslech audioknih dětem přináší. Patří mezi ně mimo jiné rozšiřování slovní zásoby, podněcování představivosti a podpora soustředěného poslechu, což vede děti k respektu k mluvenému projevu a jeho vnímání. A pokud by měl někdo námitku, že audioknihy vedou děti k lenosti otevřít si tištěnou knihu? Právě naopak! Ukazuje se, že z konzumentů audioknih vyrůstají nadšení čtenáři.

Výsledky Cen Bystrouška budou vyhlášeny v živém vysílání pořadu Českého rozhlasu Dvojka Tobogan na podzim 2019.

http://www.cenybystrouska.cz/2019