AUDIOKNIHA BIBLE

NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚHY

Koupit album
Katalogové číslo: SU 6482-2

Nejkrásnější a nejznámější biblické příběhy ožívají v podání vynikajících českých herců. Vypráví je Miroslav Táborský, Simona Postlerová, Jiří Dvořák, Hana Maciuchová a Jan Kanyza.

Jedná se o kratší texty zpracované do formy vyprávění, které je poutavé, srozumitelné a přístupné malým i velkým posluchačům. Současný jazyk, excelentní interpretace a hudební doprovod se dobře poslouchají a mají šanci zaujmout i ty, kteří se s Biblí dosud nesetkali. Pro jejich interpretaci byla vybrána pětice vynikajících českých herců, kteří si mezi sebe rozdělili 43 příběhů.

„Víte, já se s Biblí setkávám každý den, vyhledávám ji a ona si mě též hledá… vzhledem k tomu, že je mnoho statí v podobenství, je úžasné pro nás lidi, abychom nelenili a přemýšleli, a třeba řekli i svůj souhlas. Chce to trpělivost a otevřené srdce,“ říká herečka Simona Postlerová, čím pro ni bylo nahrávání významné.

Bible je zdrojem hodnot naší civilizace a přináší nám morální a mravní poselství trvale platné i pro současnou dobu. Stále z ní čerpáme myšlenky a poučení.

„Jsem milovníkem příběhů na divadle i ve filmu a biblické příběhy jsou velmi silné a jsou to takové vzory mnoha dalších příběhů. Mnohé další skvělé příběhy byly napsány podle nich. Bylo mi potěšením se zúčastnit,“ vysvětluje svou účast na nahrávce herec Miroslav Táborský.

„Na natáčení audioknih mě pokaždé bavilo to, že jsem se o své představy a fantazie mohla podělit se svými posluchači, čtení knih je intimní, každý vidí něco jiného, a já se s tím svým pohledem můžu podělit s ostatními, to je úžasné,“ dodává Simona Postlerová.

43 příběhů této audioknihy má optimální délku pro to, aby udržela zájem a pozornost každého posluchače.

1. Stvoření světa * 2. Zahrada Eden * 3. Adam a Eva * 4. Kain a Ábel * 5. Archa Noemova * 6. Babylonská věž * 7. Abraham a Sára * 8. Sodoma a Gomora * 9. Izák a Rebeka * 10. Jákob a Ezau * 11. Josef a jeho bratři * 12. Mojžíš a Izraelci * 13. Deset ran egyptských * 14. Útěk z Egypta * 15. Desatero Božích přikázání * 16. Zlatý býček * 17. Pád Jericha * 18. Samson a Delíla * 19. David a Goliáš * 20. Šalomounova moudrost * 21. Jonáš a velryba * 22. Daniel v jámě lvové * 23. Marie a anděl * 24. Ježíšovo narození * 25. Mudrci z Východu * 26. Ježíšův křest * 27. Ježíš a děti * 28. Ježíšovy zázraky * 29. Ježíšův příchod do Jeruzaléma * 30. Ježíš a prodavači v chrámu * 31. Jidáš domlouvá zrazení Ježíše * 32. Poslední večeře * 33. Zahrada Getsemane * 34. Ježíš před Pilátem * 35. Ukřižování Ježíše * 36. Ježíšovo zmrtvýchvstání * 37. Na cestě do Emauz * 38. Ježíšovo nanebevstoupení * 39. Petr a Jan * 40. Saulova cesta do Damašku * 41. Petrovy zázraky * 42. Petr ve vězení * 43. Pavlovy příhody

Celková stopáž audioknihy činí 2 hodiny a 28 minut.