ALBUM SUPRAPHONU A ZUŠ OPEN

HLEDÁME NAHRÁVKY DĚTSKÝCH PÍSNIČEK

Stálá poptávka po nahrávkách písniček pro děti je důkazem trvalého zájmu rodičů i dětí o žánr „dětské písničky“. V této oblasti je sice vydávána řada nahrávek, problémem je však jejich kvalita.
Jsme přesvědčeni, že velké množství základních uměleckých škol vydává vlastním nákladem řadu zvukových snímků, které snesou nejvyšší nároky na uměleckou i technickou úroveň. Hudební vydavatelství SUPRAPHON má zájem vydat ve spolupráci se ZUŠ Open v roce 2020 výběrové album nejlepších nahrávek vydaných ZUŠ určené širokému okruhu posluchačů. S velkou marketingovou podporou by se tak do celostátní distribuce mělo na podzim 2020 dostat hudební album, které udělá radost nejen zúčastněným ZUŠ, ale především řadě posluchačů a zákazníků, kteří hledají alternativu k na trhu dostupným albům písniček pro děti.

  1. Hudební vydavatelství SUPRAPHON ve spolupráci se ZUŠ Open se obrací na ZUŠ, které vlastním nákladem vydaly v uplynulém období zvukové nahrávky dětských písniček.
  2. Máme zájem o veškeré studiové nahrávky písniček pro děti tedy nahrávky národních a lidových písniček nebo původních českých skladeb zaměřených na dětské posluchače předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní pozornost bude věnována novým skladbám pro děti, jejichž autory jsou žáci nebo pedagogové ZUŠ.
  3. Zajímají nás zvukové záznamy v interpretaci žáků a pedagogů ZUŠ vydané ZUŠ formou CD či v jiném formátu, které byly pořízeny (nahrány) po 1.1.2010. Zvukové záznamy musí splňovat technickou kvalitu potřebnou pro vydání na CD. Zvukové záznamy musí splňovat právní podmínky pro jejich užití podle autorského zákona. Předem nevylučujeme přijetí žádné nahrávky, proto bude posouzení technických i právních náležitostí provedeno vydavatelstvím SUPRAPHON individuálně po zaslání nahrávek.
  4. Nahrávky hodnotí odborná porota sestavená vydavatelstvím SUPRAPHON a ZUŠ Open.
  5. SUPRAPHON vydá do 30.9.2020 kom­pilační album vybraných nahrávek určené pro fyzickou a digitální distribuci pod názvem, s obchodními podmínkami a s marketingovou podporou dle svého odborného uvážení.
  6. SUPRAPHON uzavře s majiteli vybraných nahrávek nevýhradní licenční smlouvu na vydání nahrávek na kompilačním albu za obvyklých podmínek.
  7. Termín pro zaslání nahrávek je do 31.12.2019. Nah­rávky lze zaslat na fyzickém nosiči (CD, USB) nebo v digitální podobě na níže uvedené kontaktní adresy vydavatelství SUPRAPHON, kde lze také získat doplňující informace.
  8. V období 1.1. – 30.4.2020 bude probíhat hodnocení nahrávek porotou. Výsledky budou vyhlášeny během IV. ročníku ZUŠ Open.

Kontakt:
JUDr. Alan Piskač
producent
alan.piskac@supraphon.cz
Mobil +420 603 427 792

SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99, Praha 1, supraphon.cz / supraphonline.cz
facebook.com/su­praphon / youtube.com/su­praphon / google+/supraphon