BOŽENA NĚMCOVÁ 200

VÝROČÍ NAROZENÍ

V úterý 4. února slavíme dvěstě let od narození významné spisovatelky, která patří k zakladatelům moderní české prózy!

Do podvědomí čtenářů se Božena Němcová vryla jako autorka povídek a rozsáhlejších próz z venkovského prostředí a autorka pohádkových sbírek. Začínala jako básnířka a později svou činnost přizpůsobila zájmu o lidové tradice a folklór. Hrdiny povídek jsou většinou prostí lidé, které vykresluje až idealizovaně a staví je do kontrastu s boháči a vrchností.

Mezi její nejznámější a nejoblíbenější díla patří Babička, zachycující její dětství, Divá Bára, V zámku a v podzámčí nebo Pohorská vesnice. Je autorkou sedmi svazků Národních báchorek a pověstí a deseti svazků Slovenských pohádek a pověstí. Pohádky nezachycovala v podobě, v které se k ní dostaly, ale sama je s úpravami převyprávěla. K životu a tvůrčí práci přiměl Boženu Němcovou především pobyt v Praze a její styky s představiteli tehdejší české kultury.
Dětství prožila Božena Němcová, za svobodna Panklová, v Ratibořicích na statcích kněžny Zaháňské. Základní vzdělání získala ve škole v České Skalici. Její otec byl kočí a matka služka, velký vliv na ni měla její babička, tkadlena Magdalena Novotná. V sedmnácti letech byla Božena na přání rodičů provdána za Josefa Němce, o patnáct let staršího úředníka finanční stráže. Manželství nebylo láskyplné, jak by si Božena přála, a k rodinné pohodě nepřispělo ani časté stěhování. Zachránily jej děti a společné vlastenecké zájmy nesoucí se v duchu národního obrození. Velkou ranou osudu byla smrt syna Hynka.

Dílo Boženy Němcové, které patří do zlatého fondu české literatury, je mnohokrát zpracované i v podobě zvukových nahrávek. Audioknihy s jejím zpracováním národních pohádek načetla v průběhu mnoha desetiletí celá plejáda hereckých osobností. Na Supraphonline je můžete slyšet od těch nejstarších s Otýlií Beníškovou, Růženou Naskovou, Karlem Högerem, Josefem Kemrem či Petrem Haničincem až po novější nahrávky, kdy například slavný román Babička skvěle načetla Libuše Šafránková.

Nahrávky s dílem Boženy Němcové zde:
https://www.supraphonline.cz/…zena-nemcova