MIROSLAV SEKERA

LISZT A SMETANA NA NOVÉM ALBU

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4280-2

Klavírista Miroslav Sekera vydává u Supraphonu album sestavené ze skladeb Franze Liszta a Bedřicha Smetany. „K nahrání alba mě vedly dva důvody. V Lisztových skladbách jsem především chtěl vyzdvihnout muzikálnost a poetičnost, nikoliv prvoplánovou demonstraci klavíristovy techniky, a Bedřich Smetana je pro mě zjevení našeho romantismu. Jeho klavírní skladby nejsou oproti dílům Franze Liszta tak známé, a přitom jde v mnoha případech o skutečné klavírní skvosty 19. století. Rád bych dokázal, že Bedřich Smetana byl komponista srovnatelný s Franzem Lisztem a že jeho hudba patří na světová pódia,“ uvedl Miroslav Sekera

Spojení Smetany a Liszta není nijak překvapivé: oba byli vynikající pianisté a klavír sehrál důležitou roli zejména v prvních desetiletích jejich životní a umělecké dráhy. Liszt byl Smetanovi velkým vzorem, což dokládá i poznámka v jeho deníku: „S pomocí a milostí Boží budu jednou v technice Lisztem a v komponování Mozartem.“ Jejich korespondence a několikeré osobní setkání později vyústilo v přátelství. Zatímco Lisztovo klavírní dílo se těší velké pozornosti, klavírní Smetana si stále hledá cestu do širšího povědomí. Již první cyklus charakteristických skladeb Bagatelles et Impromptus (1844) dvacetiletého Smetany obsahuje rysy typické pro celou jeho klavírní tvorbu. Pětiletý pobyt ve švédském Göteborgu i setkání s Lisztem posílily Smetanovo směřování k programní hudbě. To se promítlo i v několika virtuózních klavírních skladbách z té doby, včetně klavírní básně Macbeth a etudy Na břehu mořském. Sekerova interpretace dává v plnosti zaznít Smetanově genialitě i jedinečnosti, kterou tak dobře známe z jeho symfonických básní a teprve ji objevujeme i v díle klavírním.

Album vychází 22. května 2020 na značce Supraphon ve spolupráci s 4ART Agency a za finančního přispění paní Dany Langerové a města Benátky nad Jizerou.

Miroslav Sekera je výjimečným sólistou i zkušeným a vyhledávaným komorním hráčem (pravidelně spolupracuje s houslistou Josefem Špačkem či s hornistou Radkem Baborákem ad.). Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila vynikající pedagožka profesorka Zdena Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně na housle byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. Hře na oba nástroje se věnoval až do svého přijetí na Pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze pro studium hry na klavír. Byl přijat do třídy profesorky Evy Boguniové. Po celou dobu studií též navštěvoval třídu profesora Martina Ballýho. Dále pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u docenta Miroslava Langera. Studium dokončil v roce 1999 jako nejúspěšnější student. V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD za podpory Nadace Českého hudebního fondu s díly J. Brahmse a D. Scarlattiho. Pro soudobého bostonského hudebního skladatele Josepha Summera nahrál v USA tři CD, která vydaly nahrávací společnosti Albany Records a Navona Records. V roce 2013 nahrál s houslistou Josefem Špačkem CD se skladbami Janáčka, Smetany a Prokofjeva pro firmu Supraphon. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal ocenění v mnoha významných soutěžích u nás i v zahraničí, jako například: cenu v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních, cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium firmy YAMAHA) či cenu v mezinárodní soutěži v Gaillardu ve Francii.

web: https://www.sekeramiroslav.cz/index.php/cs/

Připojené video