GUSTAV MAHLER

160. VÝROČÍ NAROZENÍ

Koupit album
Katalogové číslo: SU 3880-2

Hudební skladatel Gustav Mahler se narodil 7. července 1860 do německy hovořící rodiny v Kališti u Humpolce. Bývá proto řazen mezi české skladatele, především ale byl autorem světového formátu, který proslul jako geniální operní dirigent a šéf vídeňské Dvorní opery a Metropolitní opery v New Yorku.

Jako dirigent měl spoustu nepřátel a kritiků, ale i obdivovatelů a příznivců, jako skladatel se neprosazoval lehce. Dnes patří k nejhranějším skladatelům na světě. Jeho dílo není velké, kvůli dirigentským povinnostem mohl komponovat vlastně jen o prázdninách. Devět dokončených rozsáhlých symfonií a desátá nedokončená, Píseň o zemi, kantáta Píseň žalobná, rané písně s klavírem, orchestrální písňové cykly Chlapcův kouzelný roh, Písně potulného tovaryše, Písně o mrtvých dětech a Pět písní na básně Friedricha Rückerta, nedokončený klavírní kvartet z mládí.

Komplet symfonií Gustava Mahlera nahrála pro Supraphon Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem v letech 1976–1982. Václav Neumann patřil ve své době k velkým propagátorům Mahlerova symfonického odkazu. Jeho nahrávky Mahlerových symfonií jsou dodnes legitimním dokladem kvalit České filharmonie.

Také jméno mezzosopranistky Dagmar Peckové je již od samého počátku její mezinárodní dráhy organicky spjato s Mahlerovým dílem, jak mj. dokládají vysoce ceněné nahrávky s Jiřím Bělohlávkem a jeho PKF vydané Supraphonem. V roce 2018 Pecková nahrála Schoenbergovu komorní úpravu Mahlerovy Písně o zemi.

Dílo Gustava Mahlera na Supraphonline:
https://www.supraphonline.cz/…ustav-mahler