Osvobozené divadlo V+W

KOMPLETNÍ ZVUKOVÁ HISTORIE

Koupit album
Katalogové číslo: SU 6611-2

Vychází kompletní zvuková historie Osvobozeného divadla obohacená o dosud nevydané nahrávky a archivní dokumenty. Vše je doplněno odbornými komentáři Vladimíra Justa a Petra Prajzlera. Jiří Voskovec, Jan Werich, Ježkův orchestr a vše, co stvořilo zázrak zvaný Osvobozené divadlo, vydává Supraphon.

Když v roce 2007 vyšel komplet 7 CD z nahrávek Osvobozeného divadla, šlo tehdy o velkou událost. Mezi raritami se objevila řada neznámých záznamů, nehledě na to, že v celku bylo shromážděno vše, co se před oněmi 13 lety z Osvobozeného divadla zachovalo. Písničky z her, filmů, rekonstruované záznamy ze standardních desek byly digitalizované, vše doplněno diskografickými údaji a komentáři odborníků.

Nyní tento komplet vychází celý, ale doplněný ještě o 25 dosud neznámých výstupů, písní a skečů, různých duplicitních nahrávek a rarit, které objevili od vydání na klasických CD sběratelé a znalci Petr Prajzler, Gabriel Gössel a další.

„Ve třicátých letech minulého století neexistovala jiná možnost nahrávání nežli přímé, tedy bez možnosti střihu. Nahrávka se ve studiu během natáčení pomocí rycí jehly vyrývala do kotouče, vyrobeného z poměrně drahého voskového materiálu. Pokud se stalo, že během natáčení došlo k chybě, nebylo už ji možné opravit. Tento fakt kladl na hráče zvýšené nároky, přesto se ale stávalo, že se některé snímky nepovedly podle představ. Tyto nepoužité nahrávky se nám dochovaly díky tomu, že se z každého snímku po vyrytí do vosku musela vyrobit kovová matrice, a teprve po vylisování vzorkové desky si jej mohli interpreti poslechnout a posoudit. Tyto zkušební desky poté dostávali hráči (a v našem případě i Ježek) jako prezent od firmy, takže se zachovaly i snímky, které nebyly určeny k lisování na gramodesky. Chybou je míněn například pozdní nástup hráče během skladby, změna v tempu, falešné tóny, výpadek textu u zpěváka atd. U některých duplicitních nahrávek je rozdíl oproti vydaným sotva postřehnutelný, to je případ nahrávek Evropa volá, Peníze nebo život, City Lights, A týden plynul, Hot Fingers a jiné. Jindy jsou to drobnosti, například v písni Budete se smát, že nemohu spát se Jan Werich v závěrečné části zakucká,“ prozrazuje o duplicitních nahrávkách v obsáhlém bookletu Petr Prajzler.

Na kompletu je dokonce 22 orchestrálních skladeb či písní nikdy nevydaných. Vše je navíc obohaceno o datový soubor, obsahující diskografii nahrávek Osvobozeného divadla z let 1929–1938, s podrobným rozpisem nahrávacích frekvencí a obsazení orchestru.

Osvobozené divadlo V+W, Kompletní zvuková historie + 22 nikdy nevydaných nahrávek v celkovém čase 10 hodin a 19 minut vydává Supraphon na 2CD–MP3.

Připojené video