VÁCLAV DVOŘÁK Z DOLEŽALOVA KVARTETA

INTERVIEW

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4289-2

Teprve z iniciativy Doležalova kvarteta se podařilo vypátrat chybějící hobojový part ke třem ze šesti kvintetů Josefa Myslivečka. Stylově citlivá interpretace členů kvarteta jen podtrhuje význam objevu. U příležitosti vydání alba se ptáme primária Doležalova kvarteta Václava Dvořáka, jak tyto nahrávky vznikaly.

Je vaše nová nahrávka první spoluprací s vydavatelstvím Supraphon?

Doležalovo kvarteto již spolupracovalo na albu klavíristy Jana Bartoše. Společně s ním jsme natočili živě Koncert pro klavír a orchestr č. 12 A dur " A Quattro" KV 414/386a, který je součástí jeho mozartovského alba. V druhé části CD doprovází Jana Bartoše Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem.

Skladby Josefa Myslivečka, které jste na album nahráli, jsou natočeny ve světové premiéře. Jak jste jeho nenatočená díla objevili?

Historie tohoto alba začala před pěti lety, kdy jsme se setkali s hobojistkou Michaelou Hrabánkovou a domlouvali jsme se, jaký repertoár bychom mohli společně hrát. U Myslivečkových kvintetů se vědělo, že je zkomponoval, ale nikdo nevěděl, kde se partitury nacházejí. Začali jsme tedy pátrání, na jehož konci bylo objevení tři kvintetů z celkových šesti. Nejprve jsme objevili kompletní partituru bez hobojového partu a poté se nám podařilo v soukromých sbírkách najít opis, který byl kompletní i s partem pro hoboj.

Z čeho objevená díla hrajete? Byly partitury vydány?

Noty jsem celé sám přepsal, porovnával je v rámci dvou opisů, které byly psány dvěma různými opisovači not. Snažil jsem se o co největší autenticitu. Ve výhledu dvou let bychom chtěli partitury vydat oficiálně tiskem, aby se dostaly i k dalším hudebníkům.

Vedle kvintetů jsou na albu i Myslivečkovy smyčcové kvartety. I ty jsou natočené ve světové premiéře. Z čeho jste při výběru vycházeli?

Mysliveček napsal přes dvacet smyčcových kvartetů. Všechny jsme je přehráli, vybrali několik z nich. Ty tři, které nám přišly nejnápaditější jsme pak nahráli na CD. Jsou to dva rané kvartety a jeden z jeho pozdního období, který byl vydán až po jeho smrti. Vycházeli jsme z edice, kterou připravil americký muzikolog Daniel E. Freeman, který vysoce ocenil i finální podobu všech tří kvintetů. Právě on je zároveň autorem doprovodného textu v bookletu našeho CD.

Josef Mysliveček strávil dlouhá léta v Itálii. Je ta jižní Evropa v jeho hudbě znát?

Myslím si, že si Mysliveček vybral Itálii velmi dobře. On byl skvostným melodikem a nemůžeme se divit tomu, že se Mysliveček se svou tvorbou v Itálii naprosto skvěle zapsal. Podle toho, co jsem četl v jeho monografiích, tak si myslím, že byl typem člověka, který se do Itálie báječně hodil.

Jak jste přistoupili k intepretaci jeho hudby?

To byl velký oříšek, přiznávám. Byla to dlouhá cesta hledání optimální intepretace. Po několika zkouškách a debatách se Michaela Hrabánková nakonec rozhodla hrát na moderní hoboj, ale přizpůsobit jsme se museli z části i my. Chtěli jsme znát autentickou intepretaci, konzultovali jsme vše s odborníky na starou hudbu. Zkoušeli jsme i různé smyčce, neboť právě v Myslivečkově době procházel smyčec velkým vývojem. Ve výsledku jsme při natáčení drželi smyčce barokním způsobem, abychom dosáhli měkčího zvuku.

Aktuální deska byla natočena ve Dvořákově síni Rudolfina. Přepokládám, že se tam natáčelo výborně.

Chtěli jsme Myslivečkovi vzdát hold i tím, že jsme natáčeli právě v Rudolfinu, v jednom z nejprestižnějších sálů, které v České republice jsou. Jeho tvorba si to právem zaslouží. Opět jsme měli velkou radost ze spolupráce s báječným hudebním režisérem a zvukovým mistrem v jedné osobě – Jakubem Hadrabou.

Mohou se posluchači těšit na provedení Myslivečkových skladeb z nového CD i na vašich budoucích koncertech, až samozřejmě pomine pandemie?

Ano, jeden z našich programů je zaměřený jen na hudbu Josefa Myslivečka. Přáli bychom si, aby jeho tvorba byla představena co nejširšímu publiku. Vytvořili jsme i jeden edukativní program, který zcela vychází z jeho hudby. Těší nás, že pořadatelé mají o tyto programy zájem a rádi bychom ještě rok nebo dva v této „myslivečkovské exkluzivitě“ pokračovali.

Je pro vaše kvarteto nějaký repertoár „kmenový“?

Myslím, že klasicistní repertoár to vlastně není. Velmi rádi máme romantický repertoár, hudbu impresionistů a naším velkým miláčkem je Leoš Janáček. Blízký vztah máme i k soudobé hudbě. A několik skladatelů nás oslovilo pro případnou spolupráci.

MULTILINK: https://lnk.to/…MyslivecekWE

Připojené video