ALFRED BRENDEL 90!

VYCHÁZÍ DVD „MY MUSICAL LIFE“

Koupit album
Katalogové číslo: SU 7141-9

V úterý 5. ledna 2021 oslaví významné životní jubileum světově proslulý rakousko-britský klavírista Alfred Brendel. U příležitosti jeho devadesátin přichází vydavatelství Supraphon se speciálním dárkem, který potěší příznivce díla této velké osobnosti klasické hudby. Vychází DVD Alfred Brendel – My Musical Life, které obsahuje dokumentární záznamy přednášek a mistrovské lekce zaznamenaných v letech 2019 a 2020, kdy Brendel na pozvání Prague Music Performance a České filharmonie přijel do Prahy.

Když se Alfred Brendel v prosinci 2008 před dojatým vídeňským publikem loučil po šedesáti letech s kariérou klavíristy, nebyla to „tečka“, jak se v tu chvíli zdálo, ale spíše „středník“. Uvolněnou kapacitu investoval Brendel do dalších svých „životů“ – psaní hudebních esejů a poezie, přednášení a vedení mistrovských kurzů. Sám tuto situaci s úsměvem komentoval: „Jako píšícího klavíristu mě kdosi nazval ‚divokým filozofem u klavíru‘ a v Americe ze mne dokonce udělali intelektuála. Tak to dopadne, když někdo vydává knížky, nosí brýle a nehraje Rachmaninova.“ K tomu ještě doplnil, jak vnímá své texty: „Jde především o výsledky sebepochybování jako nástroje sebekritiky a pokusu o poskytnutí pomoci sobě samému, bez něhož by se interpret neměl obejít.“

Beethoven, Mozart a Schubert jsou jména nejsilněji spjatá s klavíristou Brendelem. V autobiografické přednášce Můj hudební život pak na DVD dává nahlédnout do světa plného paradoxů, z něhož povstala legenda jménem Brendel. Odkrývá zde zdroje své inspirace, svého vzdělání, umění a vidění světa.

V lednu 2021 vstupuje Alfred Brendel do svých devadesátých let se zkušeností hodnou svého věku, ale i s chutí stále poznávat nové věci a učit se. A také s humorem, který nezřídka obrací k sobě samému. Málokterá osobnost ovlivnila interpretaci a vnímání hudby jako právě Brendel. Jako první natočil celé Beethovenovo klavírní dílo a podařilo se mu vrátit na koncertní pódia hudbu Franze Schuberta. V posledních letech se stále častěji vracel do Prahy a z jeho přednášek a masterclass v Rudolfinu vzniklo i DVD, které nyní vydává a do celosvětové distribuce posílá Supraphon.

Na vzniku dokumentů, které tvoří DVD Alfred Brendel – My Musical Life, se podíleli režiséři Jakub Kořínek a Jordan Dimov. O obrazovou postprodukci se postaral Jakub Mayer a v hudebních částech spolupracoval Alfred Brendel s klavíristou Janem Bartošem a s Triem Incendio.

www.alfredbrendel.com

Připojené video