MARTIN TURNOVSKÝ

ZEMŘEL

Život světoznámého dirigenta se uzavřel ve Vídni 19. května 2021.

Martin Turnovský studoval dirigování na pražské AMU pod vedením tehdejšího šéfdirigenta České filharmonie Karla Ančerla a později u George Szella. V roce 1958 získal první cenu na mezinárodní dirigentské soutěži ve francouzském Besanconu.

V 60. letech 20. století byl šéfdirigentem Plzeňského rozhlasového symfonického orchestru, poté šéfdirigentem Saského státního orchestru v Drážďanech a zároveň i dirigentem Drážďanské státní opery. Po své emigraci do Rakouska v důsledku událostí roku 1968 v Českos­lovensku, dirigoval orchestr Norské státní opery v Oslo, dále západoněmeckou Operu v Bonnu. Po svém návratu do vlasti po roce 1989 stál v letech 1992–1996 v čele Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Po své emigraci do Rakouska vedl velmi mnoho dalších symfonických orchestrů, například Newyorskou filharmonii, Clevelandský orchestr, Detroitský symfonický orchestr, Londýnskou filharmonii, Bavorský rozhlasový symfonický orchestr, Orchestr de la Suisse Romande, Vídeňskou filharmonii, Bamberské symfoniky či Královskou liverpoolskou filharmonii.

Katalog nahrávek na Supraphonline: http://bit.ly/…tinTurnovsky