MAREK KOPELENT

ZEMŘEL

Ve věku 90 let 12. března 2023 zemřel skladatel, klavírista, publicista a pedagog Marek Kopelent. Kopelent byl jednou z nejvýznamnějších postav českého hudebního života posledního půlstoletí a průkopníkem takzvané Nové hudby. Je autorem několika oratorií a dále komorní vokální a instrumentální hudby.

Marek Kopelent byl jedním z vrcholných představitelů tzv. Nové hudby. Mimo jiné byl předsedou a zakladatelem sdružení skladatelů, interpretů a muzikologů Ateliér 90, neúnavným propagátorem soudobé vážné hudby a v neposlední řadě byl od roku 1991 profesorem skladby na pražské AMU.


Rozsáhlý rejstřík Kopelentovy tvorby zahrnují jak skladby komorní, například Smyčcový kvartet číslo tři z roku 1963, kterým poprvé získal mezinárodní ohlas, tak množství kompozic vokálních, orchestrálních i smíšených. Velký úspěch mělo v roce 2001 dvojnásobné provedení jeho prostorového oratoria Lux mirandae sanctitatis (Světlo divné svatosti), které zkomponoval k příležitosti svatořečení Anežky České.


Marek Kopelent za své dílo a činnost získal celou řadu prestižních ocenění. V roce 2003 se stal prvním, kdo dostal nově zavedenou Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby. Ve Francii byl oceněn titulem Rytíř řádu umění a literatury, v Německu zase prestižní Herderovou cenou.


Nahrávky na Supraphonline: https://www.supraphonline.cz/umelec/2499-marek-kopelent