VIKTOR KALABIS

VYCHÁZÍ RANÉ DÍLO

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4334-2

Supraphon v roce 2013 vydal album Symphonies & Concertos, které mapovalo zralé a pozdní dílo Viktora Kalabise (1923–2006) a dočkalo se nadšené mezinárodní odezvy (Gramophone Choice / Reissue of the Month, Choc de Classica). Skladatelovo rané dílo však stále čeká na objevení. Tři skladby z let 1948–1951 na albu, které nyní vydává Supraphon představují Kalabise mladého, ale již překvapivě zralého. Concerto pro orchestr op. 3 (1948) se formou concerta grossa i obsazením odkazuje na Stravinského koncert „Dumbarton Oaks“ a Kalabis jím vzdává hold jednomu ze svých velkých vzorů. V krátké efektní předehře Mládí op. 7 (1950) autor demonstruje virtuózní ovládnutí velkého symfonického orchestru. Překvapivě v ní zaznívají i temné barvy, jež mohou odrážet zatěžkané období nástupu komunistické diktatury. V neofolkórním Violoncellovém koncertu op. 8 (1951) se Kalabis odkazuje k celé škále vzorů (Dvořák, Bartók, Hindemith, pozdní symfonický Martinů).

 

„Odkaz Viktora Kalabise je významný hned v několika rovinách. Tou první je jeho vědomé celoživotní rozvíjení odkazu nejlepších skladatelů první poloviny 20. století. Svou tvorbou prokázal výraznou kontinuitu české a evropské hudby, která není jen uzavřenou minulostí, ale stále existuje. To je, myslím, výrazným rozšířením chápání hudby 20. století, která ve své poválečné historii zdůrazňovala především diskontinuitu a iluzi jakési „hodiny nula“ hudebních dějin. Zejména raná Kalabisova tvorba, zastoupená na albu, které nyní u Supraphonu vychází, to dokládá naprosto jednoznačně. Jeho druhý význam spočívá v systematické tvorbě skladeb, zasahujících do dvou nejdůležitějších hudebních žánrů posledních dvou staletí, kterými byla symfonie a komorní hudba, zejména smyčcové kvartety. V tom navazuje dokonce až na trojici autorů období vídeňského klasicismu, tedy Haydna, Mozarta a Beethovena. A třetím výrazným prvkem Kalabisovy tvorby je kontinuita hlavního tématu jeho intelektuálního života, kterým byla obhajoba vnitřní lidské svobody a důstojnosti v podmínkách dvou totalitních režimů. Až po skončení druhého z nich začala být Kalabisova tvorba vnímána v celé její šíři a tím i chápána jako celek,“ uvedl muzikolog Aleš Březina, který je předseda správní rady Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, jenž podporuje interprety a muzikology, kteří se zajímají o Kalabisovu tvorbu.


Hybná energie mládí s tušenými podtóny pozdější závažné hloubky – i tak lze charakterizovat album Viktor Kalabis skladatel a dirigent, které vychází 22. března 2024 a obsahuje nahrávky pořízené v první polovině osmdesátých let minulého století, kdy se skladatel s odstupem třiceti let ujal i jejich nastudování s Janáčkovou filharmonií Ostrava.  


MULTILINK: https://supraphon.lnk.to/ViktorKalabisSkladatelDirigentPR

Připojené video