PAVEL KLIKAR

O TAJEMSTVÍ RANÉHO BAROKA

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4338-2

Soubor Musica Antiqua Praha byl v době své existence (1982–1997) jedním z nejvýznamnějších evropských ansámblů zaměřených na stylovou interpretaci barokní hudby. Jeho zakladatel a umělecký vedoucí Pavel Klikar byl průkopníkem užívání zachovaných barokních nástrojů nebo jejich přesných replik, kopií barokních smyčců, dobových zpěvních technik či nerovnoměrně temperovaných systémů ladění. Dramaturgie souboru byla založena na Klikarově dlouholeté muzikologické práci a uvádění pozapomenutých klenotů.

 

Pavlu Klikarovi se dařilo pro svou vizi nadchnout výjimečné zpěváky a hudebníky, kteří později zakládali své soubory a etablovali se mezi nejlepšími ve světě staré hudby. Musica Antiqua Praha postupně pro Supraphon nahrála pět alb s repertoárem od italského raného baroka (Grandi, Legrenzi) přes skvosty unikátně zachované v Kroměřížském biskupském archivu až po líbezné a poetické vánoční písně z českých barokních kancionálů. Jakkoli soubor sám je již historií, v jeho nahrávkách je cosi nadčasového, co nám nedovoluje uvažovat o nich jako o „archivních“. Je to pokora, noblesa, kontemplativní hloubka a dechberoucí čistota, co na nich posluchače okouzluje dodnes a přináší prožitek něčeho nadpozemského.

 

Před vydáním kompletu stylově nazvaného „Mystery of Early Baroque“ jsme položili pár otázek Pavlu Klikarovi a také loutnistovi a výkonnému producentovi Přemyslu Vackovi, který se velkou měrou podílel na vydání tohoto kompletu.


Pane Klikare, nově sestavený komplet pěti alb, které mapují nahrávky souboru Musica Antiqua Praha, dostal jako hlavní název Mystery of Early Baroque. V čem podle vás spočívá ono tajemství?


Hudba raného baroka měla jedinečnou až alchymickou schopnost zvukem působit na vědomí posluchačů a probouzet jejich city. Důmyslná pestrá harmonie a omamná melodičnost vyvolávaly stavy radostného extatického vytržení a hlubokého souznění, a působí tak i dnes. Každé z pěti alb tohoto kompletu má svoji jedinečnou atmosféru a je sestaveno tak, aby jejich poslech byl příjemný a zároveň vzrušující a napínavý.


Co byste po uplynutí těch čtyř desítek let vyzdvihl jako nejdůležitější odkaz vašeho souboru?


Musica Antiqua Praha byla v čase svého působení pravděpodobně jediným evropským souborem, jehož dramaturgie se soustředila výhradně na období raného baroka. Její orientace na radikální stylový purismus vylučovala jakékoli kompromisy a ohledy na marketingové aspekty vyžadované v komerční sféře. Jen tak jsme se mohli se všemi členy věnovat dlouhodobé a soustavné práci a dospět k neopakovatelnému interpretačnímu pojetí naplněnému čistou tónovou kulturou, přirozeností frází a jemnou mikro agogikou, kdy celý ansámbl dýchá a žije jako jedna bytost.


Pane Vacku, co podle vás nahrávky souboru Musica Antiqua Praha mohou přinést dnešním posluchačům?


Dnes již legendární zakladatel a vedoucí souboru Pavel Klikar byl jakýmsi prorokem a věrozvěstem autentické interpretace staré hudby v českých zemích. Jako precizní perfekcionista se snažil dosáhnout absolutní interpretační a zvukové dokonalosti. Dosáhl tak nadčasové kvality, která dodnes působí svěže a mladě a přetrvává jako inspirační zdroj pro další generace objevitelů neznámých hudebních světů. Mám velkou radost, že se nám nyní povedlo všechna tato jedinečná alba vydat v jednom uceleném kompletu.