SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

UCTÍ NOVÝM ALBEM VÝROČÍ KARLA IV.

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4193-2

V květnu oslavíme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., kterého považuje český národ za jednu z nejvýznamnějších osobností své historie. Právě k tomuto výročí vydává renomovaný soubor Schola Gregoriana Pragensis ve spolupráci se sopranistkou Hanou Blažíkovou album příznačně nazvané Carolus IV. Nahrávku uvádíme na trh na CD i v digitálních servisech.

Byl to právě český král Karel IV. (1316–1378), který vtiskl Praze její nebývalou krásu. Bohatství architektonických a výtvarných skvostů z jeho doby je zřejmé na první pohled, král však neméně pečoval o rozkvět duchovního a kulturního života tohoto města. Kromě svatovítské katedrály se hudba v pozoruhodné žánrové barevnosti rozvíjela v prostředí pražské university (latinské duchovní písně i francouzská ars nova), v Emauzích, klášteře založeném Karlem za účelem provozování slovanské liturgie, městem se jistě ozývaly i české písně (Otep myrhy, Dřěvo se listem odiévá) navazující na tradici německého minnesangu.

Všeobecně známá je úcta Karla IV. ke svatým a s tím související „sběratelská vášeň“ pro relikvie. Právě z Karlova podnětu vznikl svátek svatého Kopí a hřebů, jehož chorální officium zčásti zaznívá i na novém albu renomovaného souboru Schola Gregoriana Pragensis Carolus IV.

Chorální i vícehlasé zpěvy Karlovy doby doplňuje Schola Gregoriana Pragensis na společné nahrávce se sopranistkou Hanou Blažíkovou i o světskou tvorbu; výsledkem je fascinující obraz hudebního života za Karla IV. ve všech jeho barvách a formách.

„Jsem rád, že jsme v tomto projektu mohli spojit síly s vynikající zpěvačkou Hanou Blažíkovou, která je také skvělou hráčkou na gotickou harfu a s výborným flétnistou Jakubem Kydlíčkem i dalšími výbornými instrumentalisty,“ uvádí umělecký vedoucí souboru Schola Gregoriana Pragensis David Eben a glosuje: „Přáli jsme si, aby naše nahrávka byla jakousi hudební obdobou barevné gotické vitráže z doby Karlovy. Snažili jsme se zachytit onu mnohovrstevnatost dobové hudební kultury 14. století.“

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS NA NOVÉM ALBU ZACHYTILA FASCINUJÍCÍ OBRAZ HUDEBNÍHO ŽIVOTA PRAHY ZA KARLA IV.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?…

Supraphonline: http://www.supraphonline.cz/…et-imperator

www.gregoriana.cz

Připojené video