SMETANOVO TRIO VYDÁVÁ

Komplet klavírních trií Bohuslava Martinů

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4197-2

Komplet klavírních trií Bohuslava Martinů skýtá jedinečný vhled do vývoje skladatelovy neustále se proměňující hudební řeči od 30. do 50. let – a koneckonců i výpověď o samotném skladateli jako člověku a o jeho myšlení. Supraphon novou nahrávku v podání Smetanova tria vydává 18. března 2016.

Hned první pětivětá triová skladba Cinq pièces brèves (1930) byla napsána lehkou rukou (v pouhých deseti dnech) a intuitivně. Poprvé jsou zde slyšet neobarokní tendence, pro pozdější hudbu Martinů tak příznačné. Následující Bergerettes vyznívají s překvapivou líbezností – uvědomíme-li si, že dílo vzniklo v únoru 1939, měsíc před vyhlášením Protektorátu, půl roku před vypuknutím války… Poslední dvě klavírní tria, komponovaná v 50. letech, již nesou všechny prvky autorovy zralé hudební řeči. Trio č. 2 z února 1950 patří k vrcholům skladatelova neoklasického období. Strukturou komplikovanější Trio č. 3 (označované též „Grand trio“) má koncertantní ráz.

Kompletní nahrávka trií Bohuslava Martinů vznikla díky renomovanému Smetanovu triu, jež mistrně rozeznívá všechny barevné odstíny od lehkosti po širokou lyrickou kantilénu pozdního Martinů. Členka Smetanova tria klavíristka Jitka Čechová k tomu poznamenala: „Určitě vždy znovu překvapí nás interprety i posluchače snaha o břitký modernizmus a konstruktivizmus raných Pěti krátkých kusů, které v komplikovanosti a disonantním předivu zní vzhledem k roku vzniku 1925 neskutečně futuristicky. Nicméně návrat do jasné Martinů deklamace o 15 let později v kouzelně proměnlivých pastorálně lyrických Bergerettách je nám mnohem bližší. Martinů geniálně zpracovává lidově inspirované popěvky, rytmizuje, barví a vrství netradičně varírované nápady. Nám interpretům tím dává velký prostor k mnoha agogicky barevným odstínům na relativně malé ploše. Návrat k triím d moll a C dur, která vznikla bezprostředně po sobě v roce 1950 a 1951, nás vždy inspiruje a nesmírně těší, je v nich vše, co člověk od Bohuslava Martinů očekává –jednoduše martinůovsky krásná, vroucí a nostalgií po Čechách vonící hudba.“

Smetanovo trio je nyní na turné v Anglii, kde vystupuje převážně s českým repertoárem. Následně se soubor představí 20. dubna ve Dvořákově síni Rudolfina. Půjde o koncert v rámci jejich letošní rezidence ve Spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. „Zazní Glinkovo trio s klarinetistou Wenzelem Grundem, premiéra Kukalova tria nám věnovaného a velkolepé Trio a moll Petra ljiče Čajkovského,“ uvedla Jitka Čechová a zároveň ještě upřesnila: „Do konce sezony nás čeká řada koncertů po vlastech českých a moravských a také koncertní zájezd do Francie a Itálie. Na podzim opět vyrážíme do Jižní Ameriky, tentokrát nás čeká turné po Brazílii.“

Smetanovo trio nahrálo klavírní tria Bohuslava Martinů U Supraphonu tak vznikla nová nahrávka kompletních klavírních trií po více než 30 letech!

Supraphonline: http://www.supraphonline.cz/…tria-komplet