KMOCHOVA HUDBA KOLÍNSKÁ: SPĚJME DÁL! 1930 – 1942

Kmochova dechová kapela na mimořádném výběru nahrávek z let třicátých a čtyřicátých!

Koupit album
Katalogové číslo: SU 6228-2

Po smrti legendárního skladatele a kapelníka Františka Kmocha řešila jeho kolínská dechová kapela závažný problém jak dál. Naštěstí se jeho nástupcem stal Alois Vlasák (1885 – 1954), také výtečný muzikant a dirigent, navíc i potřebně schopný organizátor. Tato kompilace představuje téměř tři desítky jím zaštítěných nahrávek především pro firmy Ultraphon a Esta, zachycující mezinárodně proslavený orchestr ve špičkové formě.

Skladby autorů Kmocha a Vlasáka, ale také Julia Fučíka nebo Karla Hašlera, vybral a zvukově ošetřil přední odborník na éru šelakových desek Gabriel Gössel. Spolu s jeho zasvěceným odborným textem historii kapely v bookletu přiblíží i medailónek z pera Vladimíra Srba, vše pak doplňují dobové obrázky a fotografie. Archivní nahrávky z let 1930 až 1942 možná nesplňují technické parametry hi-fi, ale nabízejí hudbu autentickou, profesionálně výtečnou, silně patřící do předválečného Československa s důrazem na lidové, sokolské i jinak národní motivy. Je to cenný a dodnes platný odkaz chvil, kdy velké dechové orchestry patřily k tomu hudebně i společensky vůbec nejdůležitějšímu.