COLLEGIUM MARIANUM A MUSICA FLOREA VYDÁVAJÍ NOVÁ ALBA

V OBJEVNÉ EDIČNÍ ŘADĚ HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4208-2

Vydavatelství Supraphon již sedmým rokem pokračuje ve své úspěšné řadě Hudba Prahy 18. století. Nové nahrávky těží z muzikologických objevů posledních desetiletí a zúročují vysokou úroveň domácích souborů zaměřených na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Supraphonská ediční řada tak dává posluchačům příležitost seznámit se s repertoárem často po staletí zapomenutým a přehlíženým; z jednotlivých kamínků si tak lze postupně dotvářet obraz hudebního života v Praze 18. století.

Letošní podzim přinese hned dva nové tituly Hudby Prahy 18. století. V pátek 21. října 2016 vyjde CD s Requiem a Mariánskými nešporami Jana Zacha ve skvělé interpretaci souborů Musica Florea a Collegium Floreum s kvartetem sólistů pod vedením Marka Štryncla. Na dalším CD se uskuteční opulentní barokní hostina s hudbou „českého Vivaldiho“ Františka Jiránka. Půjde o nové album mezinárodně respektovaného souboru Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a významnými hosty: fenomenálním italským fagotistou Sergiem Azzolinim a německou hobojistkou Xenií Löffler.

František Jiránek / Koncerty

Přívlastek „český Vivaldi“ si rychle vysloužil František Jiránek (1698–1778), barokní skladatel a houslista dvorní kapely hraběte Václava Morzina. Muzikologie jej objevila teprve před několika lety a pracuje na identifikaci jeho skladeb. Nad autorstvím některých z nich zůstává otazník, neboť je některé prameny připisují Jiránkovi, jiné Vivaldimu; těžké rozhodování, když byl Jiránek tak nadaným žákem svého benátského učitele. Čím dál více Jiránka objevují i sami hudebníci. Mezi jeho velké propagátory patří kromě souboru Jany Semerádové i fenomenální fagotista Sergio Azzolini a renomovaná hobojistka Xenia Löffler. Přes všechny otazníky a zvláštnosti (např. obsazení violy d'amour, zřídka užívaného nástroje, do Trojkoncertu A dur) se tu především posluchači nabízí živá, temperamentní a virtuosní muzika, skladby dosud neslyšené, a to ve špičkové interpretaci.
Album nahráli: Sergio Azzolini – fagot, Xenia Löffler – hoboj, Jana Semerádová – flauto traverso, Lenka Torgersen – housle, Vojtěch Semerád – viola d'amour, Collegium Marianum, umělecká vedoucí Jana Semerádová.

Jan Zach / Requiem solemne, Vesperae de Beata Virgine (Mariánské nešpory)

Jan Zach (1713–1773), nové jméno v ediční řadě Hudba Prahy 18. století, bývá řazen mezi „českou hudební emigraci“ 18. století. Než však ve svých 28 letech ve válečném roce 1741 opustil Čechy, měl už za sebou hezkou řádku skladeb. Těžiště jeho tvorby leží v oblasti hudby liturgické; jen text zádušní mše zhudebnil třikrát. Requiem solemne c moll patřilo na kůrech pražských kostelů k těm nejčastěji provozovaným (svědčí o tom množství dochovaných opisů) a zaznívalo z nich až do století dvacátého. Tuto mši lze dnes poslouchat i jako znějící čítanku tehdy obvyklých kompozičních stylů, s úžasem nad autorovým širokým záběrem – od přísného kontrapunktu až po moderní koloraturní árie. Zachovy Mariánské nešpory (na CD Supraphonu vychází v novodobé premiéře) měly v tehdejší Praze také hojné uplatnění a zaznívají v nich již názvuky stylu vídeňských klasiků. Obě díla skýtají představu, jaká hudba zněla v novostavbách pražských kostelů 30. let 18. století. Musica Florea, soubor mezinárodního renomé, se ujal této premiéry s nasazením sobě vlastním.
Album nahráli: Michaela Šrůmová – soprán, Sylva Čmugrová – alt, Čeněk Svoboda – tenor, Jaromír Nosek – bas, Musica Florea, Collegium Floreum, dirigent Marek Štryncl.

Edice Hudba Prahy 18. století na Supraphonline:
http://www.supraphonline.cz/…y-18-stoleti

VIDEO: https://youtu.be/6kDL51oxqCs

Připojené video