Dvořákovo trio: Smetana – Trio g moll, Dvořák – Slovanské tance, Dumky

Debut Dvořákova tria: tři skvělí sólisté – komorní soubor, který nelze přehlédnout

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4144-2

Antonín Dvořák – Dumky pro klavírní trio op. 90, Slovanské tance op. 46: č. 2 e moll pro housle a klavír, č. 3 A dur a č. 8 g moll pro violoncello a klavír
Bedřich Smetana – Klavírní trio g moll op. 15
Dvořákovo trio: Ivo Kahánek – klavír, Jan Fišer – housle, Tomáš Jamník – violoncello

Ivo Kahánek, Jan Fišer a Tomáš Jamník patří mezi nejvýraznější české hudebníky své generace, jak v roli sólistů (koncerty s Českou filharmonií, PKF, BBC SO; CD u Supraphonu), tak coby komorní hráči. Dříve pod označením Trio Concertino pracovali mj. pod vedením J. Chuchra (Sukovo trio) a I. Klánského (Guarneri Trio).

Na debutové nahrávce se – ve shodě s novým názvem souboru – zaměřili především na Dvořáka. „Nyní pracuji něco malého … Bude to veselé a smutné. Někde to bude jako zádumčivá píseň, tu zase jakoby veselý tanec, avšak ve slohu lehčím…“ takto skromně Dvořák v dopise glosoval práci na Dumkách, díle, jež v triové literatuře nemá obdoby. Když pak Dvořák před odjezdem do Ameriky absolvoval velké turné na rozloučenou, vedle Dumek na něm – jako i zde – zazněly komorně upravené Slovanské tance.

Emocionálním vrcholem nahrávky je pak Smetanovo Trio g moll, psané pod tíhou smrti skladatelovy dcerky. Z nahrávky je zřejmá základní deviza mladého souboru: jedinečná rovnováha mezi spontánní energií, interpretační zkušeností a důslednou promyšleností interpretované­ho díla.

Nová nahrávka