Pavel Šporcl / My Violin Legends

Pavel Šporcl skládá poctu největším českým houslistům minulých dvou staletí

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4141-2

Virtuosní skladby legendárních českých houslistů: František Drdla – Souvenir, Serenade, Jaroslav Kocian – Old Folks at Home, Serenáda D dur, Intermezzo Pittoresque, Jan Kubelík – Burlesque, Tenerezza, Ferdinand Laub – Polonéza, Saltarello, František Ondříček – Barcarole, Scherzo Capriccioso, Váša Příhoda – Romance Élégiaque, Otakar Ševčík – Český tanec č. 7 op. 10a, Pavel Šporcl – Česká nostalgie
Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský – klavír

Na tomto CD se Pavel Šporcl představuje skladbami, jejichž autory jsou nejvýznamnější čeští housloví virtuosové období mezi Paganinim a Oistrachem. V 19. a na počátku 20. století sbírali tito vynikající představitelé českého houslového umění nejvyšší pocty v hudebních metropolích světa (New York, Londýn, Vídeň, Berlín, Mnichov, Praha, Charkov či Kyjev) a často tam také pokládali pedagogické základy, na nichž dodnes staví jejich následovníci. F. Laub, J. Kubelík či V.

Příhoda byli prohlašováni za nejlepší virtuosy své doby, O. Ševčík působil jako vyhledávaný pedagog ve Vídni, v Rusku i Americe, atd. Jedna z linií české houslové školy vede právě od Ševčíka přes jeho žáka Jaroslava Kociana a Václava Snítila až k protagonistovi této nahrávky, který ve své zemi patří k nejžádanějším umělcům klasické hudby.

Pavel Šporcl se rozhodl touto nahrávkou připomenout největší představitele slavné české houslové školy a vzdát jim čest i jednou vlastní skladbou.