3. 8. 1929

Založeno

Dne 8. 3. 1929 byla založena zastřešující „mateřská“ holdingová společnost N. V. Küchenmeister’s In­ternationale Maatschappij voor Accoustiek, jejíž akcie držela komanditní společnost Heinrich J. Küchenmeister & Co. – dělila se na tři podřízené holdingové společnosti, v nichž drží majoritní podíly: a) N.V. Küchenmeister’s In­ternationale Maatschappij voor Sprekende Films, Amsterdam; kapitál 10 mil. RM; 99% podíl; b) N.V. Küchenmeister’s In­ternationale Ultraphon Maatschappij, Amsterdam (Intraphoon); kapitál 6 mil. RM; 56% podíl; c) N.V. Küchenmeister’s In­ternationale Radio Maatschappij, Amsterdam; kapitál 5 mil. RM; 100% podíl. Každý z těchto tří holdingů řídil proměnlivou skupinu dceřiných společností v různých zemích Evropy. V případě Intraphoonu podle obchodní zprávy z konce roku 1930 byly tyto: a) Deutsche Ultraphon Aktiengesellschaft, Berlin; kapitál 1,5 mil. RM; 100% podíl. b) Prager Ultraphon Gesellschaft, Prag (in Gründung); kapitál 200 tis. Kč (plně investován); 100% podíl. c) Société Ultraphone Française S. A., Paris; kapitál 3 mil. Frs; 55% podíl. d) Turicaphon AG, Zürich; kapitál 200 tis. Sfrs; 12,5% podíl. e) Nederlandsche Ultraphoon Maatschappij, Amsterdam; kapitál 100 tis. hfl .;30% podíl. f) Clausophon G.m.b.H., Berlin; kapitál 300 tis. RM; 50% podíl. K pražské filiálce, která pro celý koncern spravovala továrnu na výrobu desek (další továrnu měl koncern v Paříži) se uvádí, že měla výrobní kapacitu 5 tis. desek za den.