27. 10. 1998

Archiv Supraphonu vyhlášen kulturní památkou

Dne 27. 10. 1998 byl archiv Supraphonu vyhlášen kulturní památkou! Ministerstvo vnitra České republiky zapsalo soubor zvukových záznamů v archivu vydavatelství Supraphon z let 1929 až 1992 do seznamu kulturních památek. (Institut archivních kulturních památek patří k významným nástrojům ochrany a propagace národního archivního dědictví. Za archivní kulturní památky mohou být prohlášeny archiválie, které vzhledem k době vzniku, obsahu, formě, původci nebo vnějším znakům mají význam pro dějiny obecné, národní nebo regionální, pro dějiny vědy, techniky nebo kultury nebo vzhledem k jedinečnosti nebo původnosti a nebo k případné další výjimečné vlastnosti mají mimořádný význam pro společnost. U navrhovaných souborů archiválií se přihlíží k jejich obsahové i věcné jednotě. Za archivní kulturní památky se prohlašují archiválie nebo archivní soubory uložené v jednom archivu nebo kulturně vědecké instituci /muzea, galerie, památníky, ústav Akademie věd a vysoké školy/ nebo u jednoho vlastníka. Ministerstvo vnitra vede zvláštní evidenci všech archiválií prohlášených za kulturní památku.)