1. 1. 1928

Prodej gramofonových desek v Československu neustále stoupal

Přibližné dobové odhady celkové domácí spotřeby desek udávají čísla 3 mil. kusů
pro rok 1928, 2,5 mil. pro r. 1929, 2 mil. 1930, 1 mil. 1931 a 600–700 tis. 1932.
Jestliže roku 1928 byly téměř všechny desky dováženy, o rok později měly z dovozu
pocházet 2/3 a v r. 1932 se poměr obrací: 2/3 prodaných nahrávek byly údajně lisovány
(ať již z domácích nebo z dovezených matric) v pražských továrnách Esty a Ultraphonu
a zahraničními koncerny v severočeském Střekově.