1. 1. 1984

Perestrojka!

V roce 1984 v SSSR a následně v celém tzv.“Východním bloku“ začala perestrojka! A právě v roce 1984 Supraphonu mění ministerstvo kultury statut na: SUPRAPHON VHJ, oborový podnik. Zkratka VHJ znamená: výrobně hospodářská jednotka. Supraphon v této době vedle vydávání vlastních i licenčních nahrávek na gramofonových deskách, magnetofonových kazetách a videokazetách také vydává hudebniny a knihy o hudbě. K Supraphonu patří výrobna gramofonových desek v Loděnicích, ale i Divadlo hudby v Praze, Bratislavě, Ostravě a Lyra Pragensis (sdružení pro hudbu, poezii a výtvarné umění). V té době ekonomicky velice prosperující Supraphon s úspěchem exportuje do 40 zemí světa. V Československu disponuje s rozsáhlou sítí maloobchodních prodejen, která se těší zájmu široké veřejnosti.