10. 6. 1985

Smlouva s japonskou Nippon Columbia

Dne 10. 6. 1985 Supraphon uzavřel smlouvu s japonskou nahrávací společností Nippon Columbia o koprodukci vzniku digitálních nahrávek. Předcházela tomu ocenění Prix of Golden disc of Nippon Columbia, která v roce 1984 udělilo japonské vydavatelství nahrávkám Supraphonu (Dvořákova Symfonie Z Nového světa a Smetanova Má vlast). Japonci v roce 1985 dodali své nahrávací zařízení do Prahy. Díky této spolupráci se podařilo realizovat řadu koprodukčních nahrávek – šlo výhradně o snímky klasické hudby a dominovala v nich Česká filharmonie. K záznamu se používal videorekordér SONY U-Matic. Místo obrazu se na něj nahrával digitální zvukový signál. Digitální nahrávky sice zprvu vycházely na analogových gramodeskách nebo na audiokazetách, ale už v polovině osmdesátých let přišel na trh systém, který velice změnil celý dosavadní hudební průmysl. Byla to kompaktní digitální deska – zkráceně CD. Konečně se tak digitální nahrávky mohly dostat až ke koncovému spotřebiteli – tedy k posluchači. To byl naprostý přelom v hudebním průmyslu. Supraphon první CD vydal v květnu roku 1987 s nahrávkou Mé vlasti Bedřicha Smetany. Ovšem nahrávky Supraphonu na CD vydal v licenci Nippon Columbia již o rok dříve – např. Glagolskou mši Leoše Janáčka.