17. 4. 2015

Pavel Haas Quartet interpretuje Smetanu

Pavel Haas Quartet po kvartetním Janáčkovi a vavříny ověnčeném Dvořákovi (Gramophone Award 2011 „Recording of the Year“) vložil na jaře 2015 všechny své síly do služeb hudby Bedřicha Smetany. Jakkoli je jeho komorní tvorba velmi skromná, každé z těch děl je bez nadsázky jedním ze základních kamenů české komorní hudby – osobní, často se silnou autobiografickou výpovědí. Oba kvartety napsal v závěru života, postižen hluchotou. První kvartet „Z mého života“ je programní: „Chtěl jsem si vyobrazit v tónech běh svého života. Skladba jest takřka jen soukromá, a proto úmyslně psána pro 4 nástroje, které jakožto v přátelském úzkém kruhu mají o tom hovořiti mezi sebou, co mne tak významně hněte.“ Kvartet č. 2 jakoby už patřil do 20. století – mj. nekonvenčností kompozičního řešení,
jež u Smetanových současníků budila rozpaky. Smetana je pro Pavel Haas Quartet volbou zřejmou a jasnou – žádný dramaturgický objev. Objevné může být „pouze“ pojetí. Soubor nehledá odlišnost vnějšími prostředky, nesází na extrémy; jejich jinakost spočívá v úsilí proniknout k samému jádru díla a ve strhující plnosti. Za nahrávku opět získá řadu významných mezinárodních ocenění jako např. Gramophone Award.

Koupit album
Katalogové číslo: SU 4172-5