4. 7. 1996

Vzniká SUPRAPHON a.s.

Po výmazu z obchodního rejstříku zaniká dvouletá struktura rozdělené společnosti na mateřskou společnost (holding) Supraphon a dceřinou společnost (vydavatelskou část) Supraphon Records, nástupnickou institucí je akciová společnost SUPRAPHON, v jehož čele stojí ředitelka Jana Gondová, která v devadesátých letech nastoupila do zahraničního oddělení Supraphonu se zkušeností z působení ve vydavatelské části CBC Canada. Ředitelkou Supraphonu je až do září 2010, kdy se rozhodla následovat svoji rodinu do Kanady.