1. 1. 1949

Založení Divadla hudby

Na začátku roku 1949 založil generální ředitel Gramofonových závodů Josef Háša v suterénních prostorách budovy ČTK v Opletalově ulici v Praze Divadlo hudby. Vznikla scéna, která spojovala reprodukci hudby i její živé provádění, popularizační výklad, taneční, herecký a recitační projev, promítání diapozitivů a film. Propojení divadla s Gramofonovými závody umožnilo vybudování rozsáhlé diskotéky (obsahovala 100.000 gramo­fonových desek z celého světa) a archivu. Mnoho úvodních textů vyšlo v edici Divadla hudby, kterou řídil umělecký ředitel Gramofonových závodů (později Státního hudebního vydavatelství a SUPRAPHONU) a v letech 1949–53 první vedoucí Divadla hudby Jaroslav Šeda. Divadlo dále vedli: Karel Boušek (1954–55), Ladislav Rejman (1956–57), Jiří Šrámek (1957–71), Vladimír Cabalka (1971–76), Otakar Roubínek (1977), Jiří Brušák (1977–78), Iraida Petřinová (1978–82). V roce 1983 došlo ke spojení divadla s Lyrou Pragensis. Vedoucím této instituce a zároveň posledním vedoucím Divadla hudby se stal Milan Friedl (1983–91). Na úplném začátku v roce 1949 se Divadlo hudby jmenovalo Gramotón a v jeho blízkosti byla značková prodejna Supraphonu, který Divadlo hudby a Lyru Pragensis spravoval až do roku 1990. V roce 1991 byl na několik let v prostorách Divadla hudby Supraphonem zřízen Supraclub, který vedl dramaturg a moderátor Tomáš Sláma.