7. 5. 1945

Musica antiqua bohemica

V květnu roku 1945 vychází komplet standardních desek Musica antiqua bohemica, který byl určen jako pocta k výročí Karlovy univerzity. Byl to první závažný pokus o vhled do historie české hudby. V tehdejší době působily mnohé nahrané skladby českých autorů tzv. staré hudby (zejména renesance a raného baroka) jako objev. Velký podíl na tomto edičním činu měl dr. Ladislav Vachulka.