1. 1. 1953

Jaroslav Šeda

V roce 1953 se stal ve svých 28 letech uměleckým ředitelem Supraphonu Jaroslav Šeda, který už od roku 1949 působil v Gramofonových závodech a následně se stal ředitelem pražského Divadla hudby a od roku 1951 zastupoval uměleckého ředitele Supraphonu. Ve funkci ředitele Supraphonu působil 25 let! Jeho éra vykazovala zajímavé iniciativy. Jako umělecký ředitel dokázal v obtížné době proplouvat mezi politickými tlaky na straně jedné a uměleckou kvalitou produkce na straně druhé. Pochopitelně musel natáčet díla s politickou tematikou, skladby čelných funkcionářů Svazu skladatelů, ale současně se za jeho vedení dočkal nahrávek prakticky každý dobrý skladatel. Nechyběla ani tvorba duchovní, historické skladby i opusy sledující moderní kompoziční trendy. Za jeho působení také Supraphon rozvinul licenční obchodování se zahraničními gramofonovými společnostmi včetně velkých nadnárodních firem EMI, Polygram, Sony ad. V roce 1974 byl Jaroslav Šeda přinucen z politických důvodů Supraphon opustit. Z edičních plánů, které sestavoval na několik let dopředu, se ovšem vycházelo i po tomto roce… Dalším působištěm se Šedovi stal nově založený hudební odbor Divadelního ústavu, který vedl do roku 1986. Šeda zde rozpracoval novou muzikologickou disciplínu hudební praxeologii. Zabýval se reflexí hudební kritiky a popularizace, dospěl ke konceptu tzv. aktivní dramaturgie. Zemřel 30. 8. 1993.