15. 3. 1939

Má vlast za II. světové války

Nikdy se Smetanova Má vlast nehrála tak často jako za nacistické okupace. Zněla v Praze i v desítkách měst po celém protektorátu Čechy a Morava. Národní manifestace, které vyvolávala, brzy vedly k tomu, že se nesměla hrát jako celek (Tábor a Blaník nesměly znít vůbec). 11. a 12. února 1941 Česká filharmonie hostovala – na pokyn Josepha Goebbelse – v Berlíně a Drážďanech. Talich zařadil na program celou Mou vlast. Odvážný dramaturgický kousek prošel a po velkém úspěchu v lůně Říše bylo možné uvádět Smetanův cyklus i v protektorátu. Česká filharmonie se nevyhnula koncertům přímo pro vládnoucí režim: v březnu 1942 hrála Mou vlast pro Český národně socialistický svaz Vlajka, v dubnu 1944 koncertovala v rámci slavnosti k „55. narozeninám Vůdce Adolfa Hitlera“. V roce 1943 vznikla ve Studiu Domovina pro Estu nahrávka Mé vlasti v podání Orchestru Národního divadla v Praze s dirigentem Karlem Boleslavem Jirákem

Koupit album
Katalogové číslo: VT 9283-2