20. 3. 1974

Cena Award of the Music Trades Association

Na jaře roku 1974 získává Supraphon v Londýně Award of the Music Trades Association za komplet nahrávek sborové tvorby Bedřicha Smetany v podání Pražského filharmonického sboru vedeného sbormistrem Josefem Veselkou. Tuto cenu získal Supraphon ještě jednou v roce 1979 za nahrávku Symfonie č. 1 – 6 Bohuslava Martinů v interpretaci České filharmonie vedené Václavem Neumannem.